FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRENUMERATY DWUMIESIĘCZNIKA


Zamawiam roczną prenumeratę (6 kolejnych egzemplarzy) w wersji:

(wersja mobilna czasopisma „Transport Manager” będzie dostępna od połowy kwietnia 2017)

Zamawiam prenumeratę począwszy od numeru:

Zamawiam pojedynczy egzemplarz czasopisma „Transport Manager”


Przedział zatrudnienia:

DANE DO FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do wysyłki)

   Wyrażam zgodę na umieszczanie moich danych osobowych w bazie danych firmy Media4Business Sp. z o.o. oraz ich przetwarzanie dla potrzeb wydawniczych i marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych Dz. U. Nr 133, poz. 883) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizowania.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Media4Business Sp. z o.o. informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

   Wyrażam także zgodę na otrzymywanie newslettera Transport Manager


* pola wymagane

Dodatkowe informacje:

Marcin Haremza, +48 48 530 432 332, marcin.haremza@transport-manager.pl