FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRENUMERATY DWUMIESIĘCZNIKA

wersja papierowa + wersja mobilna gratis 222 PLN + 5% VATwersja mobilna 177 PLN + 23% VAT

Papierowa: 222 PLN + 5% VAT + wersja mobilna gratis" "Mobilna: 177 PLN + 23% VAT" "Pojedyncze wydanie w wersji papierowej: 38 PLN + 5% VAT" "Pojedyncze wydanie w wersji mobilnej: 30 PLN + 23% VAT

DANE FIRMY

1-1011-2021-5051-100powyżej 100

DANE UCZESTNIKÓW

Uczestnik nr 1

Uczestnik nr 2

Uczestnik nr 3

Zamawiam roczną prenumeratę z 10% rabatem (200 zł + 5% VAT) dla uczestników wydarzenia Transport Manager Meeting

Dla dostawców usług i rozwiązań dla sektora produkcji jest płatna – koszt udziału wynosi: 1100 pln netto/os
(mianem dostawców są określane wszystkie firmy, które świadczą płatne usługi lub sprzedają swoje produkty i rozwiązania firmom produkcyjnym).Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i przynależności branżowej Uczestników.
Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu faktury za uczestnictwo w konferencji, wystawionej po spotkaniu przez organizatora.
Rezygnacje z udziału są przyjmowanie w formie pisemnej (e-mail, fax) nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia spotkania.W przypadku nieodwołania uczestnictwa, firma jest zobowiązana ponieść pełne koszty – dotyczy dostawców usług i rozwiązań dla sektora produkcyjnego.
Do 3 dni przed spotkaniem można podać nazwisko osoby, która pojawi się w zastępstwie za zgłoszoną osobę.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z jednoczesnym zwrotem kosztów wpłaconych pieniędzy.

Takie same jak powyżejChcę podać inne dane

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Media4Business sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pniewskiego 18, w celach wydawniczych i marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podwykonawcy lub partnerzy biznesowi. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażam także zgodę na otrzymywanie newslettera Transport Manager