Transport Manager Meeting

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM

20 CZERWCA 2017 R. WARSZAWA

PRELEGENCI TMM 20.06.2017

 

Małgorzata Brańska
Crowe Advartis Consulting member Crowe Horwath International

Ekspert z dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych oraz ISO 27001:2013. Swoją karierę w bezpieczeństwie informacji rozpoczęła w 2007 r. od audytów bezpieczeństwa jako audytor wiodący normy ISO/IEC 27001:2005. Jako kierownik ds. audytów i szkoleń w giełdowej spółce telekomunikacyjnej stworzyła i wprowadziła działania z zakresu security awareness, prowadząc szkolenia bezpośrednie i online dla kilkuset osób rocznie. Realizowała obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych, prowadziła Rejestry Naruszeń Danych Osobowych. Brała udział w kontrolach przeprowadzonych przez organ nadzorczy – Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych. Ekspert w zakresie Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO) z praktyczną wiedzą dotyczącą wprowadzania w firmach wymogów prawnych dot. ochrony danych osobowych.

 

Łukasz Bryła
P.o. zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Unii Europejskiej i Administracji Publicznej w Unii Europejskiej. Rozpoczął pracę w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w 2008 r. W latach 2010-2014 zajmował stanowisko naczelnika Wydziału Postępowań Sądowych Biura Prawnego a od sierpnia 2014 r. zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Biura Prawnego. Posiada uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych od 2009 r.

 

Łukasz Chwalczuk
Managing Partner w Kancelarii Prawnej Iuridica

Prezes zarządu OSPTN, ESTA Transport Section Executive, finalista Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2015. Uznany prelegent na wielu spotkaniach i konferencjach transportowych, doświadczony prawnik, autor wielu artykułów o tematyce transportowej.

 

Agnieszka Frasik
Kancelaria „AMF FRASIK”

Radca prawny, wykładowca prawa przewozowego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Legitymuje się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych Wspólnoty Europejskiej w Transporcie Międzynarodowym (od 2008 roku) oraz Państwową Licencją Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami (od roku 2010). Specjalista w dziedzinie rynku nieruchomości, postępowań transgranicznych oraz w branży TSL. Posiada pełne uprawnienia do reprezentowania podmiotów gospodarczych przed wszelkimi sądami, jak i przed Trybunałem Konstytucyjnym.

 

Sebastian Hunicz
Kierownik Działu Sprzedaży OCRK

Absolwent Wydziału Ekonomii SGGW oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilkunastu lat związany z obszarem sprzedaży. W tym czasie przeszedł etapy kariery zawodowej od przedstawiciela handlowego do osoby zarządzającej działami sprzedaży w firmach z branży bankowej, telekomunikacyjnej oraz wywiadowni gospodarczej. Autor i współautor wielu produktów oraz procesów sprzedażowych. Prelegent na licznych spotkaniach, szkoleniach i konferencjach transportowych. Od 2014 roku szef sprzedaży w OCRK, największej w Polsce firmie outsourcingowej zajmującej się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz płacy minimalnej w Europie.

 

Joanna Jasiewicz
Kancelaria Prawna Gide Loyrette Nouel

Adwokat w warszawskim biurze francuskiej Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.

 

 

 

Kamil Korbuszewski
Kierownik Działu Sprzedaży GBOX

Absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Praktyk, od 12 lat aktywny zawodowo w obszarach sprzedaży B2C i B2B i zarządzania sprzedażą. Początkowo związany z branżą telekomunikacyjną i teleinformatyczną, aktualnie specjalizujący się w tematyce systemów telematycznych oraz rozliczaniu czasu pracy kierowców. Związany z INELO, jako kierownik działu sprzedaży, oferującego zaawansowany system telematyczny GBOX Assist. Prywatnie mąż, ojciec dwóch synów, żeglujący w wolnych chwilach po śródlądziu.

 

Łukasz Kuczkowski
Kancelaria Prawna Raczkowski Paruch

Radca prawny, partner kancelarii Raczkowski Paruch.

 

 

 

Elżbieta Łukacijewska
Eurodeputowana, Komisja Transportu i Turystyki

Poseł Elżbieta Łukacijewska jest członkiem Komisji Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Karierę polityczną rozpoczęła w 1998 r. Obecnie jest członkiem Komisji Transportu i Turystyki PE, a jej głównymi obszarami prac są: transport drogowy, kabotaż, kwestie bezpieczeństwa w transporcie, transport transgraniczny oraz społeczne aspekty transportu z uwzględnieniem płacy minimalnej.

 

Rafał Pogorzelski
Prawnik, ekspert i licencjonowany doradca podatkowy, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jamróz i Pogorzelski

Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków oraz ceł zdobywał m.in. podczas kilkuletniej pracy w Ministerstwie Finansów RP. W ostatnich latach pracował w firmie PriceWaterhouseCoopers, świadcząc kompleksowe usługi doradcze dla klientów z różnych branż, w tym TSL. Obecnie jest partnerem w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Jamróz i Pogorzelski, gdzie koncentruje się na współpracy m.in. z podmiotami zaangażowanymi w obsługę międzynarodowego obrotu towarowego.

 

Michał Stachowski
Zastępca dyrektora Działu Windykacji – COFACE

Manager z 17-letnim doświadczeniem w skutecznym odzyskiwaniu należności na każdym etapie procesu windykacyjnego. Posiada wieloletnią praktykę we wdrażaniu i nadzorowaniu procesów windykacji oraz obsługi klienta. Dysponuje uprawnieniami mediatora oraz doświadczeniem w prowadzeniu negocjacji. Zdobytą wiedzę przekazuje w trakcie prowadzenia licznych szkoleń i coachingów. W marcu 2013 r. rozpoczął pracę w Coface, gdzie na początku brał czynny udział w udoskonaleniu procedur windykacyjnych – zarówno windykacji krajowej, jak i zagranicznej na rzecz polskich wierzycieli. Od dwóch lat odpowiedzialny jest za sprzedaż produktu windykacji w Coface. Na co dzień odpowiada za funkcjonowanie Działu Windykacji oraz Zespołu Handlowego.

 

Anna Widuch
Kancelaria prawna TransLawyers

Radca prawny i wspólnik zarządzający w kancelarii Translawyers Widuch i Wspólnicy sp.k.

 

 

 

Mateusz Włoch
Ekspert ds. rozwoju i szkoleń INELO

Ekspert do spraw znajomości i wdrażania oprogramowania 4Trans®, który potrzebne doświadczenie zdobywał pracując ramię w ramię z najlepszymi ekspertami w branży. Obecnie jest odpowiedzialny za przeprowadzanie wdrożeń, szkoleń z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców, szkoleń kierowców, szkoleń otwartych oraz warsztatów dla firm transportowych. Członek zespołu projektowego pracującego nad rozwojem oprogramowania 4Trans oraz urządzeń firmy INELO.

 

Maciej Wroński
Transport i Logistyka Polska

Prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

 

 

 

Damian Wypiór
Kancelaria BLPA bunk-alliance Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Kierownik oddziału niemieckiej kancelarii bunk-alliance Rechtsanwaltsgesellschaft mbH w Berlinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w problematyce postępowań gospodarczych, w szczególności postępowań transgranicznych. Specjalizuje się w ściąganiu wierzytelności w ramach transgranicznych roszczeń, w prawie handlowym, prawie spółek oraz w prawie podatkowym. Działa w ramach międzynarodowego zespołu prawników świadczących usługi przedsiębiorcom w sprawach o charakterze transgranicznym, w tym w sprawach sądowych, w negocjacjach oraz w procesach restrukturyzacji, fuzji i przejęć. Prowadzi szkolenia na temat prawa międzynarodowego i niemieckiego w ramach europejskiego ośrodka sieci Enterprise Europe Network (np. dla Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie) oraz szkolenia zawodowe na w. w. tematy dla Okręgowych Rad Adwokackich i Okręgowych Izb Radców Prawnych (np. OIRP we Wrocławiu, ORA w Katowicach).

PATRONAT HONOROWY

 

 

 

 

PARTNERZY 

 

BANK SERWIS

 

CARGONEXX

 

DKV EURO SERVICE POLSKA

 

EASYTRIP

 

EUROMASTER

 

 

GBOX

 

GROW UP POLSKA

 

INELO

 

INTERLAN

 

IVECO POLAND

 

MARCOS BIS

OCRK

 

PEMA

 

RED TORTUGA

 

TRIMBLE

 

TIMOCOM

 

 

TRANSICS

 

TRANS.EU

 

VIAON

 

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

KANCELARIA BUNK-ALLIANCE RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MbH

  

COFACE

CROWE HORWARTH INTERNATIONAL

 

KANCELARIA „AMF FRASIK”

 

GIDE LOYRETTE NOUEL

GŁOWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

KANCELARIA PRAWNA IURIDICA 

 

DORADZTWA PODATKOWEGO JAMRÓZ I POGORZELSKI

 

 

 

KANCELARIA PRAWNA RACZKOWSKI PARUCH

 

 

TRANSLAWYERS

 

TRANSPORT LOGISTYKA POLSKA

 

 

PATRONI 

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

POLSKA UNIA TRANSPORTU

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I SPEDYTORÓW

STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 'DOLNY ŚLĄSK'

POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

OPOLSKIE ZRZESZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW TRANSPORTU NIENORMATYWNEGO