TRANSPORT MANAGER MEETING

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM

Już dzis zarezerwuj swój czas!

ZAPISZ SIĘ

Poznań 10.09.2019
Hotel Novotel Centrum
plac Andersa 1
61-898 Poznań

Prelegenci

Przedstawiamy sylwetki naszych pierwszych prelegentów, wkrótce podamy kolejne nazwiska

Joanna Jasiewicz

Kancelaria Prawna Gide Loyrette Nouel

Czytaj więcej
Łukasz Chwalczuk

Kancelaria Prawna Iuridica

Czytaj więcej
Rafał Pogorzelski

ATNEO

Czytaj więcej
Martin Pfnűr

Pfnür Rechtsanwälte PartGmbB

Czytaj więcej
Norbert Bogucki

Bestway Consulting

Czytaj więcej
Norbert Świderek

DGSA – Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych

Czytaj więcej
Michał Zając

EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Czytaj więcej
Dawid Korczyński

Kancelaria Prawna prawnicytransportu.pl

Czytaj więcej
Paweł Judek

Kancelaria Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych

Czytaj więcej

O konferencji

Transport Manager jest organizatorem największych ogólnopolskich konferencji dla menedżerów transportu drogowego, które odbywają się na terenie całej Polski. To jednodniowe, bezpłatne spotkania kadry zarządzającej transportem i logistyką. Łączą one silny program merytoryczny oraz prezentację nowoczesnych rozwiązań dla sektora TSL.U progu jesieni redakcja Transport Managera zaprasza do stolicy Wielkopolski na konferencję skierowaną do właścicieli firm transportowych oraz managerów branży TSL. Wśród tematów prelekcji - porcja wiedzy o nadchodzących i planowanych na 2020 rok zmianach prawnego i finansowego otoczenia transportu i logistyki. Omówimy układ sił na europejskiej arenie walki o ostateczne brzmienie Pakietu Mobilności oraz przypomnimy o wielu obowiązkach przedsiębiorców, o których ostatnio trochę przycichło, ale nie ominą one biznesu: Pracownicze Plany Kapitałowe, RODO i zbliżające się zmiany w procedurach celnych.

PROGRAM KONFERENCJI:

Ah ELA (Europejski Urząd ds. Pracy) – jakie będziesz miała uprawnienia? Czy będziesz przyjacielem, czy wrogiem przewoźnika?

Zmora przewoźników drogowych - długie terminy płatności od 2020 r. staną się sprzeczne z prawem.
Łukasz Chwalczuk, Kancelaria Prawna Iuridica

Zmiany w procedurze dochodzenia roszczeń przed sądami - ważne dla firm transportowych. Techniki przygotowania do potencjalnych sporów.
Joanna Jasiewicz, Gide Loyrette Nouel, Paryż/Warszawa

Zmiany w procedurach celnych od września - zamiast dwóch odrębnych postępowań: celnego i podatkowego, ma być jedno.
Rafał Pogorzelski, partner zarządzający ATNEO

RODO – nie zamiataj sprawy pod dywan. Uporządkuj obieg wrażliwych danych osobowych w firmie, zanim przyjdzie kontrola.
Norbert Bogucki, Bestway

Skuteczne strategie windykacji należności transportowych w Niemczech.
Martun Pfnür, Pfnür Rechtsanwälte PartGmbB

Obowiązkowe wyposażenie pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Przepisy proste, lecz niejednoznaczne - poznaj międzynarodowe różnice w ich interpretacji.
Norbert Świderek, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych

Pracownicze Plany Kapitałowe wystartowały 1 lipca. Na razie objęły największe firmy, ale nadchodzi kolej na mniejsze – przygotuj się.
Paweł Judek, Kancelaria Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych

Nadchodzą zmiany w SENT. Nowe obowiązki przewoźników pojawią się na przełomie 2019 i 2020 r.
Dawid Korczyński, Kancelaria Prawna prawnicytransportu.pl

Obowiązkowy split payment na paliwa oraz części i akcesoria do samochodów. Nowe regulacje w podatku VAT od 1 września 2019 r. – ważne również ważne dla przewoźników.
Michał Zając, EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Do wydarzenia zostało:

0
Dni
0
Godzin
0
Minut
0
Sekund

Harmonogram konferencji

-

Ah ELA (Europejski Urząd ds. Pracy) – jakie będziesz miała uprawnienia? Czy będziesz przyjacielem, czy wrogiem przewoźnika?

-

Zmora przewoźników drogowych - długie terminy płatności od 2020 r. staną się sprzeczne z prawem.

Łukasz Chwalczuk, Kancelaria Prawna Iuridica

Sejm pracuje nad nowelizacją przepisów mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych. Wśród nowych propozycji ustawodawca chce wprowadzić obligatoryjne wydawanie nakazów zapłaty przez sądy, ułatwienie wykazania interesu prawnego niezbędnego do udzielenia zabezpieczenia, a czynem nieuczciwej konkurencji będzie nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi. Dodatkowo planowane jest zwiększenie rekompensaty windykacyjnej z 40 do 100 €.

-

Zmiany w procedurze dochodzenia roszczeń przed sądami - ważne dla firm transportowych. Techniki przygotowania do potencjalnych sporów.

Joanna Jasiewicz, Gide Loyrette Nouel, Paryż/Warszawa

Polski ustawodawca planuje wprowadzenie zmian w sposobie prowadzenia sporów sądowych. Ma być szybciej i łatwiej - czy jednak? Projektowane są wyższe opłaty i zwiększenie ciężaru prowadzenia procesu dowodowego na stronach postępowania. Wiedza o tym jak funkcjonuje proces sądowy i jak gromadzić dowody, by bronić swoich uzasadnionych interesów, nawet gdy te przepisy się zmieniają, może być bardzo cenna i mieć szerokie zastosowanie. Nie ma uniwersalnej obrony przed roszczeniami, ale są techniki przygotowania się do prowadzenia sporu.

-

Zmiany w procedurach celnych od września - zamiast dwóch odrębnych postępowań: celnego i podatkowego, ma być jedno.

Rafał Pogorzelski, partner zarządzający ATNEO

Ministerstwo Finansów planuje zamienić dwa odrębne postępowania – celne i podatkowe – jedną procedurą. Jedna ma być też decyzja dotycząca należności importowych. Przedsiębiorcy od dawna uważają, że postępowanie powinno być jedno i załatwiać wszystkie kwestie celne i podatkowe. Zgodnie z proponowanymi zmianami, naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie prowadził jedno postępowanie w sprawie określenia należności przywozowych, w tym dotyczących VAT, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i emisyjnej.

-

RODO – nie zamiataj sprawy pod dywan. Uporządkuj obieg wrażliwych danych osobowych w firmie, zanim przyjdzie kontrola.

Norbert Bogucki, Bestway

Strach przed RODO przygasł. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył dotkliwe kary ale na razie dwie. W tym czasie Urząd w Bawarii nałożył ich ponad 100. Czy to oznacza, że czeka nas trzęsienie ziemi? Czy firmy transportowe na pewno przetwarzają dane legalnie? Jakie zdarzenia mogą doprowadzić do kontroli z UODO? Jakie naruszenia należy zgłaszać do Urzędu? Case Studies z konkretnych firm transportowych.

-

Skuteczne strategie windykacji należności transportowych w Niemczech.

Martun Pfnür, Pfnür Rechtsanwälte PartGmbB

Ostatnio polscy międzynarodowi przewoźnicy drogowi coraz częściej narzekają na niemieckich zleceniodawców transportowych, którzy dokonują potrąceń części należności za wykonane usługi transportowe. W większości przypadków brakuje uzasadnienia prawnego dla tych potrąceń. Jak radzić sobie w takich sytuacjach? Kiedy potrącenia te rzeczywiście są nieuzasadnione? Na co zwracać uwagę, żeby nie narazić się na straty?

-

Obowiązkowe wyposażenie pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Przepisy proste, lecz niejednoznaczne - poznaj międzynarodowe różnice w ich interpretacji.

Norbert Świderek, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych

Obowiązkowe wyposażenie pojazdów przewożących towary niebezpieczne? A cóż w tym tajemniczego? Wszak ADR jednoznacznie wymienia co powinniśmy posiadać w jednostce transportowej. Czy aby na pewno jednoznacznie? Praktyka pokazuje, że przepisy są podatne na „twórcze” interpretacje. Postaramy się wyjaśnić nurtujące wątpliwości nie tylko na bazie obowiązujących przepisów, ale i … zdrowego rozsądku.

-

Pracownicze Plany Kapitałowe wystartowały 1 lipca. Na razie objęły największe firmy, ale nadchodzi kolej na mniejsze – przygotuj się.

Paweł Judek, Kancelaria Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych

Kolejność tworzenia PPK jest uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo od 1 lipca 2019 r., do PPK przystąpili najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., będą musiały przystąpić małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych. PPK to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania, który ma podnieść bezpieczeństwo finansowe 11 mln Polaków. Ma szanse stać się prawdziwie powszechnym, dzięki wpłatom zarówno po stronie pracodawcy, pracownika jak i budżetu państwa.

-

Nadchodzą zmiany w SENT. Nowe obowiązki przewoźników pojawią się na przełomie 2019 i 2020 r.

Dawid Korczyński, Kancelaria Prawna prawnicytransportu.pl

Jakie towary w przewozie obecnie podlegają SENT? Objęcie systemem SENT kolejnych towarów (LPG). Wyłączenia z systemu SENT. Dodatkowe dane podlegające wskazaniu lub uzupełnieniu w zgłoszeniu. Działanie systemu, dokonywanie i uzupełnianie zgłoszeń. Sankcje za niedopełnienie obowiązków (kary pieniężne, grzywny, zatrzymanie środka transportu). Gdzie zasięgać informacji o systemie SENT?

-

Obowiązkowy split payment na paliwa oraz części i akcesoria do samochodów. Nowe regulacje w podatku VAT od 1 września 2019 r. – ważne również ważne dla przewoźników.

Michał Zając, EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Zgodnie z projektem ustawy, od 1 września 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) ma stać się obowiązkowy dla wskazanych towarów i usług. W szczególności, obowiązkowy split payment ma objąć paliwa oraz części i akcesoria do samochodów i motocykli. Ponadto pod nowe regulacje podlegać będą usługi budowlane oraz tzw. elektronika. Istotne jest zatem poznanie i wdrożenie nowych przepisów, aby uniknąć wysokich kar za naruszenie tych przepisów, które mają być nakładane od 1 stycznia 2020 r.

Co zyskujesz będąc na konferencji?

BIZNES 4w1

* Najnowsza informacje z zakresu: zarządzania, prawa, finansów i techniki,

* Sprawdzeni prelegenci, eksperci, praktycy,

* Konsultacje i porady prawne dla uczestników

* Innowacyjne rozwiązania dla sektora TSL

100% NAJGORĘTSZYCH TEMATÓW

* Zagrożenia dla polskiego transportu

* Zmiany w procedurach celnych

* Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

* Przewozy kabotażowe w różnych krajach Unii Europejskiej

* Zakres odpowiedzialności uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

NETWORKING

* Szukasz zleceń transportowych?

* Nowych kontaktów i partnerów biznesowych?

* Pracowników, podwykonawców, kierowców?

* To największe w Polsce spotkanie branży TSL

SPECJALNIE DLA CIEBIE

* Najnowszy egzemplarz czasopisma "Transport Manager"

* Dostęp do prezentacji prelegentów po zakończeniu konferencji

* Szansa na wygraną podczas losowania upominków od partnerów i organizatorów

Transport Manger Meeting w liczbach

0

Uczestników

0

Zaplanowanych prelegntów

0

Partnerów

0

Godzin

0

Przerwy na networking

Partnerzy konferencji

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy medialni

RELACJE

Sprawdź jak wyglądały poprzednie wydarzenia z serii " Transport Manager Meetings"

Formularz zapisu

Udział w konferencji jest bezpłatny dla menedżerów sektora transportu, spedycji, logistyki lub produkcji. Dla dostawców usług i rozwiązań dla sektora TSL jest płatna – koszt udziału wynosi: 1100 pln netto/os. (mianem dostawców są określane wszystkie firmy, które świadczą płatne usługi lub sprzedają swoje produkty i rozwiązania firmom TSL). Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i przynależności branżowej Uczestników.

Informacje organizacyjne

Transport Manager Meeting: Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem

10 września, Hotel Novotel Poznań Centrum
ul. Plac Andersa 1, 61-898 Poznań
od. godz. 9:00-17:30

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 31 SIERPNIA

Kom.: +48 534 868 348
patrycja.dabrowska@transport-manager.pl