Zarządzanie

Komisja Europejska opracowuje plan awaryjny dla transportu

13 listopada 2020

Podczas ostatniego posiedzenia grupy roboczej ds. transportu BusinessEurope (paneuropejskiej federacji zrzeszającej organizacje pracodawców), którego aktywnym członkiem jest związek pracodawców Transport Logistyka Polska razem z Konfederacją Lewiatan, dyskutowano o przygotowywanej przez Komisję Europejską Strategii dot. Inteligentnej i Zrównoważonej Mobilności.

Poruszono także temat działań mających złagodzić negatywne skutki kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 dla sektora transportu w UE. Z ramienia TLP udział w spotkaniu brali Adam Dorywalski, Stały Przedstawiciel TLP przy UE i Artur Kalisiak, koordynator ds. projektów strategicznych.

 

Cyfrowa i zielona rewolucja

Obecny na spotkaniu Joshua Salsby, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności, zaprezentował główne założenia opracowywanej przez Komisję Strategii dot. Inteligentnej i Zrównoważonej Mobilności, której publikacja jest planowana na 9 grudnia br. Ma ona określić priorytety w dziedzinie transportu na najbliższe lata uwzględniając przede wszystkim wyzwania związane z tzw. zieloną i cyfrową transformacją, a także to, że sektor ten bardzo mocno ucierpiał w związku z pandemią. Strategia będzie ściśle powiązana z koncepcją ekosystemów tj. zidentyfikowanych przez Komisję 14 obszarów przemysłowych (jeden z nich to właśnie „Mobility-Automotive”) obejmujących ok. 70 proc. gospodarki UE. W założeniu są to sieci powiązań pomiędzy firmami, sektorami i instytucjami, a nie proste odzwierciedlenie łańcuchów wartości. Takie podejście Komisji ma na celu nie tylko podkreślić współzależności między państwami członkowskimi, ale także zidentyfikować niedociągnięcia na jednolitym rynku i służyć za punkt wyjścia przy opracowywaniu różnych unijnych polityk, w tym Strategii dot. Inteligentnej i Zrównoważonej Mobilności.

BusinessEurope miało okazję zaprezentować swoje stanowisko, w którego przygotowanie TLP było zaangażowane od samego początku, w ramach konsultacji publicznych Komisji dot. owej Strategii. Apelujemy w nim o stworzenie odpowiednich ram prawnych i finansowych, które umożliwią firmom transportowym w całej UE, w tym w Polsce, łagodne i stopniowe przejście cyfrowej i zielonej transformacji.

 

Plan awaryjny dla transportu

Na spotkaniu dyskutowano także o szykowanym przez Komisję Europejką Planie Awaryjnym dot. Transportu. TLP zabrało głos na spotkaniu prosząc Komisję Europejską o:

  • przygotowanie wskazówek dla państw członkowskich w celu zminimalizowania różnic w przepisach, jakie niestety pojawiają się w poszczególnych państwach członkowskich m.in. w zakresie odbywania kwarantanny i wykonywania testów na obecność COVID-19,
  • wprowadzenie jednolitych odstępstw od przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku w transporcie drogowym we wszystkich państwach członkowskich,
  • ograniczenie liczby oraz czasu trwania kontroli drogowych do niezbędnego minimum,
  • zapewnienie sprawnego i priorytetowego przejazdu przez granicę pojazdów wykonujących transport drogowy rzeczy oraz osób w przypadku przywrócenia przez dany kraj kontroli granicznych,
  • możliwość ponownego, automatycznego wydłużenia ważności dokumentów niezbędnych w transporcie drogowym, tj. praw jazdy, świadectw kierowcy, badań technicznych pojazdów, przeglądów okresowych tachografów, badań lekarskich i psychologicznych kierowców czy licencji wspólnotowych.

 

Opracował:

Adam Dorywalski

Stały Przedstawiciel TLP przy UE