Prawo

Większy kontyngent na przewozy Polska-Białoruś

9 października 2020

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska informuje na swojej stronie internetowej, 8 października br., w formie wideo-spotkania, odbyło się posiedzenie polsko-białoruskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. W przeciwieństwie do ubiegłotygodniowego spotkania z Ukrainą, tym razem udało się osiągnąć porozumienie już za pierwszym razem. Kontyngent zezwoleń Polska – Białoruś na rok 2021 wyniesie po 205 tys. sztuk dla każdej ze stron, czyli o 6 tys. więcej niż w roku bieżącym.

Przewodniczący polskiej delegacji Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury zgodził się na nieznaczne zwiększenie kontyngentu, m.in. z uwagi na bardzo podobny poziom wykorzystania zezwoleń przez przewoźników z obu krajów.

 

Kontyngent w liczbach

Ponadto, zmieniona została liczba poszczególnych zezwoleń. W ramach kontyngentu na 2021 r. każdej ze stron przysługiwać będzie po 187 tys. zezwoleń ogólnych, po 11 tys. zezwoleń tranzytowych oraz po 7 tys. zezwoleń kraje trzecie. Oznacza to zwiększenie liczby zezwoleń ogólnych kosztem zezwoleń tranzytowych. Zezwolenia będą ważne do 31 stycznia 2022 r.

Siergiej Dubina, wiceminister transportu Republiki Białorusi wnioskował o ustalenie dużo większej liczby zezwoleń na przyszły rok, ale propozycja ta nie spotkała się z akceptacją strony polskiej. Natomiast zmiana struktury kontyngentu zezwoleń znalazła uznanie po stronie białoruskiej.

 

Szykany białoruskich celników

Polscy przewoźnicy zwrócili również uwagę na problemy, jakie napotykają ostatnio podczas przekraczania granicy polsko-białoruskiej. Celnicy białoruscy dokonują bowiem rozładunku przewożonego towaru, następnie bez stwierdzenia uchybień ładują go z powrotem na pojazd, po czym wystawiają przewoźnikowi fakturę za dokonane czynności rozładunku i załadunku. Przewodniczący delegacji Białorusi Siergiej Dubina zgodził się, że tego typu sytuacje nie powinny mieć miejsca. Wskazał jednocześnie, że są to nowe, wewnętrzne procedury służb celnych Białorusi w związku z prowadzonymi statystykami dotyczącymi nielegalnych przewozów towarów. W ocenie TLP takie wytłumaczenie strony białoruskiej nie jest w tym przypadku wystarczające ani przekonujące. Działania białoruskich służb celnych są dyskryminujące i noszą znamiona szykanowania polskich przewoźników. Jeśli sytuacja na przejściach granicznych PL-BY nie ulegnie poprawie TLP podejmie dalsze działania w tej sprawie.

W najbliższym czasie odbędzie się ponowna próba uzgodnienia kontyngentu zezwoleń pomiędzy Polską i Ukrainą, a także negocjacje liczby zezwoleń z Rosją. TLP będzie brała w nich udział, prezentując stanowisko polskich przewoźników oraz informując o wynikach poszczególnych rozmów dwustronnych.

 

Autor

Artur Kalsiak

koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP