Prawo

Cyfrowe wydawanie zaświadczeń A1

6 października 2020

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska informuje na swojej stronie internetowej, że Komisja Europejska chce, by wykorzystywać istniejące narzędzia cyfrowe i elektroniczny system wydawania zaświadczeń A1 (obowiązkowy od grudnia 2023 r.) do uprzedniej notyfikacji państwa przyjmującego o planowanym delegowaniu danego pracownika z państwa wysyłającego. Ma to ułatwić kontrolę. Pracownik tak (automatycznie) zgłoszony do delegowania będzie pracował legalnie na podstawie takiego zgłoszenia do czasu wydania zaświadczenia A1.

Reforma przepisów europejskich obejmowała swym zasięgiem między innymi kwestie pogłębienia oceny, gdzie pracodawca ma swą siedzibę i w konsekwencji gdzie pracownik powinien być ubezpieczony. W toku prac, zwłaszcza debat w Parlamencie Europejskim, przedstawiono pomysł, by powiązać czas pracy pracownika za granicą z system ubezpieczeń tego kraju, w którym pracuje najwięcej. Pojawiały się też pomysły, by delegując pracownika do innego kraju w UE, wyrównywać także wysokość składek na ubezpieczenia społeczne do poziomu obowiązującego w państwie przyjmującym.

Przedstawiciele TLP wielokrotnie podnosili, że ten kierunek zmian jest skrajnie niebezpieczny i nieodpowiedzialny.