Prawo

Ankieta: wpływ obowiązku regularnego powrotu na środowisko

15 września 2020

Związek pracodawców Transporty i Logistyka Polska aktywnie zaangażował się w zbieranie opinii właścicieli firm transportowych na temat wpływu obowiązku regularnego powrotu pojazdu do państwa członkowskiego siedziby, ustanowionego w Pakiecie Mobilności. Organizacja ta już wielokrotnie podnosiła kwestię zaproponowania przez Komisję Europejską przepisów, które pozostają w oderwaniu od realiów prowadzenia działalności gospodarczej lub są wynikiem niezrozumienia skutków regulacji dla europejskiej branży transportowej. Jednym z takich przepisów jest nakaz powrotu.

Wnioski z tego badania będą gotowe przed końcem 2020 r. i na ich podstawie Komisja Europejska, w razie potrzeby, skorzysta z prawa do przedstawienia ukierunkowanego wniosku legislacyjnego przed wejściem w życie tego przepisu.

Celem ankiety jest określenie wpływu regularnego powrotu kierowców i pojazdu do kraju siedziby przedsiębiorstwa na klimat, środowisko, zatory komunikacyjne, a także na gospodarkę i rynek wewnętrzny. W badaniu zostaną uwzględnione skutki społeczne dla kierowców, jak również dla działalności gospodarczej. W ankiecie zawarty zostanie również nowy obowiązek regularnego powrotu kierowcy do domu, ustanowiony w zmienionym rozporządzeniu (WE) 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Mając na uwadze potencjalne skutki tej regulacji oraz potrzebę jasnego wskazania Komisji Europejskiej stanowiska polskich przewoźników w tej sprawie, TLP prosi o wypełnienie ankiety przygotowanej na zlecenie KE:

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ReturnoftheTruck2020Stakeholders

 

Ankieta jest dostępna od 24 sierpnia przez 5 tygodni.

Jedynie liczne wypełnienie ankiety pozwoli nam na odpowiednie spozycjonowanie polskiego stanowiska w ramach tych konsultacji, a także potencjalnie wpłynąć na kształt wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej. KJ

 

Źródło: www.tlp.org.pl