Zarządzanie

Partnerstwo LIS z Trans.eu

14 września 2020

LIS nawiązał współpracę z platformą Trans.eu, oferując wspólnym klientom jeszcze więcej korzyści. Poprzez system WinSped® użytkownicy systemu TMS WinSped® będą w przyszłości mogli publikować zlecenia spedycyjne bezpośrednio na platformie Trans.eu – i to w pełni automatycznie.

Połączenie Platformy Trans.eu z systemem TMS WinSped® to znacznie ułatwienie pracy klientów, korzystających z tych rozwiązań. Przede wszystkim dane, wprowadzone do systemu TMS będą automatycznie publikowane na Platformie. Pozwoli to na szybkie dodanie zlecenia, bez konieczności ręcznego przepisywania i aktualizacji na platformie. Firmy transportowe, spedycyjne lub załadowcy, korzystający z WinSped®, będą mogli pracować tylko na jednym narzędziu, mając pewność, że Platforma wyświetli te same informacje. JK