Prawo

Rząd chce przywrócić możliwość prewencyjnych kontroli trzeźwości w firmach transportowych

7 września 2020

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada rozpoczęcie procedury legislacyjnej w sprawie przywrócenia prewencyjnych badań trzeźwości kierowców. Jest to odpowiedź na argumenty skierowane wcześniej do MI przez Jana Buczka, prezesa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

 

Jak czytamy na stronie internetowej ZMPD – iceminister Infrastruktury Rafał Weber przesłał w tej sprawie pismo do prezesa ZMPD Jana Buczka. Poinformował w nim o działaniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które mają doprowadzić do uregulowania kwestii badań trzeźwości pracowników w miejscu pracy. Z informacji wiceministra wynika też, że w procedurę zmian przepisów zaangażowana została Rada Dialogu Społecznego, a przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców powołano specjalny zespół roboczy. Efektem tych działań mają być zmiany w Kodeksie pracy.

ZMPD od ponad roku zabiega, pod wpływem potrzeb zgłaszanych przez przewoźników, o przywrócenie możliwości prewencyjnych badań trzeźwości kierowców. Ostatnio pojawiła się też kwestia badań na obecność innych środków odurzających oraz psychoaktywnych. Zrzeszenie nawiązało w tej sprawie współpracę ze związkowcami. Prezes ZMPD Jan Buczek i przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu NSZZ Solidarność, Tadeusz Kucharski już we wrześniu 2019 r. zorganizowali wspólną konferencję prasową, na której mówili, że trzeba całkowicie wyeliminować niebezpieczeństwo opuszczania bazy transportowej przez pojazd prowadzony przez nietrzeźwego kierowcę lub pozostającego pod wpływem narkotyków.

Pismo wiceministra Rafała Webera jest odpowiedzią na liczne wystąpienia ZMPD w tej sprawie. Zrzeszenie kierowało pisma nie tylko do Ministerstwa Infrastruktury, ale również do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Rady Dialogu Społecznego, Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.  KL

 

Źródło: www.zmpd.pl

 

Fot. Pixabay