Zarządzanie

WAŻNE: Nowa interpretacja przepisu Pakietu Mobilności przedstawiona przez GITD

31 sierpnia 2020

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele GITD zaprezentowali swoją wstępną interpretację przepisów zawartych w Pakiecie Mobilności. Co do zasady jest ona zgodna z informacjami, które przekazywaliśmy Państwu konferencji Transport Manager Meeting On-Line (18 sierpnia 2020 r.) oraz w prezentacji Inelo Łukasza Włocha, jednak na ten moment różni się w jednej kwestii, dotyczącej odstępstwa odbioru dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych z rzędu.

GITD przyjął mniej korzystną dla przedsiębiorców interpretację niż prezentowana przez nas, polegającą na tym, że rekompensata za dwa skrócone tygodniowe odpoczynki z rzędu musi zostać odebrana bezpośrednio przed kolejnym regularnym odpoczynkiem tygodniowym (min. 45 godz.) w taki sposób, aby sam regularny tygodniowy odpoczynek rozpoczął się nie później niż po upływie sześciu 24-godzinnych okresów rozliczeniowych, a co za tym idzie rekompensata musi być w całości odebrana przed upływem tego okresu, czyli 144h (6x24h) od ostatniego odpoczynku tygodniowego.

Poniżej prezentujemy graficzny obraz tej sytuacji:

 

1) Interpretacja dotychczasowa

 

2) Nowa interpretacja

Na dzisiaj zalecamy Państwu stosowanie się do tej, bardziej rygorystycznej, ale bezpieczniejszej pod względem ewentualnych kontroli interpretacji.

Z uwagi na nieprecyzyjne zapisy zawarte w Pakiecie Mobilności, w dalszym ciągu odbywamy szereg konsultacji z służbami kontrolującymi czas pracy w Polsce i w Europie i można wykluczyć, że nie jest to ostateczna wersja interpretacji.

 

Będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Łukasz Włoch

Inelo