Prawo

BCC przeciwne projektowi ustawy o odpowiedzialności zbiorowej podmiotów gospodarczych

26 sierpnia 2020

Zaprezentowany przez rząd projekt ustawy o odpowiedzialności zbiorowej podmiotów gospodarczych budzi stanowczy sprzeciw przedsiębiorców – czytamy w opinii Business Centre Club po przedstawieniu projektu tej ustawy. Dokument zakłada bowiem do 50 mln kary dla pracodawcy za błędy pracownika. Odpowiedzialność zbiorowa miałaby być stosowana jedynie wobec dużych firm, czyli zatrudniających od 250 pracowników.

Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do propozycji, aby odpowiedzialność zbiorowa była stosowana wobec dużych firm, zatrudniających ponad 250 pracowników. Nałoży ona na przedsiębiorcę obowiązek zapobiegania popełnianiu przestępstw przez pracowników i współpracowników firmy.

– To bezpośredni sprawca przestępczego czynu powinien być skutecznie pociągnięty przez państwo do odpowiedzialności – mówi Radosław Płonka, ekspert BCC ds. prawa gospodarczego, które sprzeciwia się pomysłowi Ministerstwa Sprawiedliwości.

Krytykowane przez BCC zmiany zostały zapisane w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Jej projekt na dniach ma pojawić się w wykazie prowadzonym przez kancelarię premiera. Zgodnie z pomysłem odpowiedzialność zbiorowa miałaby być stosowana jedynie wobec dużych firm, czyli zatrudniających od 250 pracowników. Po wejściu w życie przepisów, zostanie wymierzona wobec przedsiębiorcy kara pieniężna. Wynosząca – jak podaje Dziennik Gazeta Prawna – nawet 50 mln zł, za to, że nie udało mu się upilnować pracowników oraz zapobiec przestępstwu.

Zdaniem BCC takie działanie nie jest niczym innym, jak przerzuceniem na przedsiębiorców swoich obowiązków tj. ścigania i wykrywania przestępczości. Organizacja stanowczo sprzeciwia się temu rozwiązaniu.

– Tak jak nasze państwo nie jest w stanie zapobiec popełnieniu wszystkich przestępstw przez osoby je zamieszkujące, tak tym bardziej trudno od przedsiębiorcy wymagać, aby ten skutecznie zapobiegał przestępczości – kontynuuje Radosław Płonka. – To bezpośredni sprawca przestępczego czynu powinien być skutecznie pociągnięty przez państwo do odpowiedzialności. Przedsiębiorca niemający nic wspólnego z przestępczym procederem, nie powinien odpowiadać za eksces swojego pracownika czy współpracownika. Dodatkowo, w przeciwieństwie do państwa, przedsiębiorca nie ma zapewnionych stosownych narzędzi do walki z przestępczością. Obowiązuje przecież szereg przepisów mających na celu zapobieganie inwigilacji pracowników, precyzyjnie określających to, czego pracodawca może domagać się od pracownika oraz w jakim zakresie może go kontrolować – wyjaśnia ekspert BCC. KL

 

Źródło: www.bcc.org.pl