Prawo

Nowe procedury dla firm logistycznych i transportowych obsługujących branżę spożywczą

16 czerwca 2020

Dzięki silnemu merytorycznemu wsparciu Konfederacja Lewiatan oraz współpracy z Ministerstwem Rozwoju, przyjęte zostały oficjalne procedury sanitarne, dotyczące transportu i logistyki produktów spożywczych. Nowe regulacje zostały wdrożone za sprawą intensywnych działań związku pracodawców Transport i Logistyka Polska, który jest członkiem Konfederacji Lewiatan.

 

Ideą tej inicjatywy była troska o zabezpieczenie ciągłości dostaw dla gospodarki narodowej oraz dla zaopatrzenia ludności, służby zdrowia i służb państwowych.

– Rekomendujemy wdrożenie tej procedury we wszystkich obiektach logistycznych takich jak magazyny, centra przeładunkowe itp. Jej stosowanie umożliwi zachowanie ciągłości pracy nawet w przypadku pojawienia się przypadku choroby COVID19 u pracowników – mówi Maciej Wroński, prezes TLP.

Dokument został przygotowany w formie otwartych plików, które zakłady mogą uzupełnić własnymi danymi. Każda firma stosująca tę procedurę może tworzyć dodatkowe, bardziej szczegółowe instrukcje postępowania, które mogą stanowić uzupełnienie poniższej procedury, będące w zgodności z istniejącymi aktami prawa i pozostałymi zaleceniami wydawanymi przez GIS. KA

Pliki te można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/branza-spozywcza-i-logistyka