Finanse

Niskie koszty transportu obniżają inflację

15 czerwca 2020

Inflacja w maju wyniosła w relacji rok do roku (rdr) 2,9 proc., gdy tymczasem w kwietniu wynosiła 3,4 proc. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2020 r. wzrosły rok do roku o 2,0 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Można sądzić, że jest to spowodowane zjawiskiem sprzed kilku tygodni, które dotychczas nie miało miejsca w historii, kiedy to ceny ropy na światowych giełdach miały ceny … ujemne. Co bezpośrednio mogło przyczynić się do obniżenia kosztów transportu o 9,9 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,4 proc. (przy wzroście cen usług – o 6,5 proc. i towarów – o 2,3 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,1 proc. (w tym towarów – o 0,6 proc. przy wzroście cen usług o 1,4 proc.).

W kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie transportu (o 4,8 proc.), które obniżyły ten wskaźnik o 0,44 pp.

Wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,6 proc.),  żywności (o 0,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,4 proc.) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,14 pp., 0,08 pp. i 0,06 pp.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 7,8 proc.) oraz w zakresie mieszkania (o 5,9 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,79 pp. i 1,41 pp.

Niższe ceny w zakresie transportu (o 9,9 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 3,4 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 1,00 pp. i 0,18 pp. ML

 

Źródło: GUS