Prawo

Rząd chce uprościć m.in. Prawo o ruchu drogowym

10 czerwca 2020

W tym celu rząd zaproponował nowelizację ustawy, celem uproszczenia w kontekście oczekiwań społecznych zmniejszenia kosztów i obciążeń administracyjnych dla posiadaczy pojazdów – czytamy na stronie internetowej Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

 

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie rozwiązań, które można pogrupować następująco:

  • Ułatwienia dla obywateli (właścicieli pojazdów, w tym przedsiębiorców) oraz zmniejszenie w związku z tym odpowiednio zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych,
  • Poprawa warunków legalnego obrotu pojazdami i referencyjności danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów,
  • Wprowadzenie przepisów regulujących na poziomie ustawy obecne rozwiązania systemowe lub je modyfikujące,
  • Uwzględnienie na poziomie ustawy wniosków z rozpatrywania przepisów wykonawczych na wcześniejszych komisjach prawniczych w Rządowym Centrum Legislacji przez wprowadzenie odpowiednich przepisów materialnych dla spraw uregulowanych obecnie w przepisach wykonawczych,
  • Pakiet deregulacyjny przepisów wnioskowany przez Ministra Cyfryzacji w zakresie m.in. zwolnienia z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy.

 

Z projektem ustawy oraz uzasadnieniem można zapoznać się pod linkiem:

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=388

Etap legislacyjny – ustawę skierowano do pierwszego czytania na najbliższym 13 posiedzeniu Sejmu 19 czerwca 2020 r. ( Źródło: http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=388/ ). ML