Relacje

Monevia analizuje rynek MSP od czasu ogłoszenia pandemii

28 maja 2020

 

Od 30% do 85% spadku przychodów w maju deklarują mikro i mali przedsiębiorcy działający w sektorze usług. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Monevię. Bardzo wiele zależy od sytuacji w konkretnej branży, w której działa przedsiębiorca – mówi Maciej Drowanowski, Prezes Monevii, mikrofaktoringowego fintecha. W zupełnie innej sytuacji jest gastronomia czy branża beauty, przed którymi okres ciężkiej pracy i nadrabiania strat wynikających z braku możliwości prowadzenia działalności. Globalna recesja zapowiadana jest już od kilku tygodni.

W okresie zapowiadanego odmrażania gospodarczego, Monevia po raz kolejny postanowiła przeanalizować sytuację mikro i małych firm, zarejestrowanych na Platformie Monevia. Ogólne wyniki ankiety nie zaskakują – zahamowanie gospodarcze w związku z COVID-19 potwierdzają również klienci z sektora MSP. Pod lupę wzięto ich działalność w okresie od marca do maja b.r.

Obroty małych firm transportowych spadły średnio o ponad 50%. Wpływ na to miały ograniczenia związane z zamknięciem granic, kwarantanna i obostrzenia sanitarne. W następstwie fabryki ograniczyły produkcję i zmalała liczba zleceń transportowych. Niektórzy przewoźnicy (zwłaszcza międzynarodowi), z obawy przed zakażeniem lub odbyciem 2-tygodniowej kwarantanny, celowo rezygnowali ze zleceń transportowych. Przepływ towarów i ludzi w całej Europie został ograniczony.

Duże wzrosty – o 30-40% – zanotowały małe i średnie przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa metali. Przedsiębiorcy wykorzystali m.in. współpracę z kontrahentami z Niemiec, gdzie w kwietniu tamtejsze fabryki były zamknięte. Niektórzy producenci wręcz odmawiali zleceń z powodu braku wolnych mocy przerobowych.

Pandemia koronawirusa weryfikuje również plany w branży budowlanej. Ogólnie branża radzi sobie dość dobrze, aczkolwiek aż 40% obawia się o swoją płynność finansową w kolejnych tygodniach. Prace budowlane kontynuowane są przy zachowaniu reżimu sanitarnego, a zapasy materiałowe są wystarczające. Zanotowano natomiast problemy kadrowe u podwykonawców zagranicznych, jako zagrażające realizacji zadań, oraz wydłużenie procedur uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych (prawdopodobnie to efekt zdalnej pracy urzędników).

Najlepiej w warunkach izolacji społecznej radzi sobie sektor usług informatycznych. Nagła zmiana stylu życia ludzi oraz praca w trybie home-office przyspieszyła rozwój nowych technologii. Wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów w obszarach typu mobile oraz potrafiących współpracować z firmami na całym świecie. Mali przedsiębiorcy (zwłaszcza tzw. freelancerzy) deklarują wzrost obrotów od 60% do nawet 300%.

W okresie pandemii część przedsiębiorców chwilowo poprawiła swoją płynność finansową, dzięki zwolnieniom z opłacania składek ZUS i innym pomocom rządowym. Więcej środków zatem pozostało na spłatę własnych zobowiązań. Jednak sytuacja ta może się wkrótce zmienić. Problemy finansowe mogą powrócić w lipcu, gdzie trzeba będzie zapłacić ZUS i skończą się wszelakie subwencje.

Pandemia, zwłaszcza w swoich początkach w Polsce, spowodowała nagły wzrost zainteresowania faktoringiem wśród mikro i małych przedsiębiorstw. Do dziś w Monevii notowany jest skokowy wzrost rejestracji na platformie transakcyjnej. Niepewna przyszłość oraz odmrażanie gospodarki spowodowały, że przedsiębiorcy zaczęli gromadzić dodatkową gotówkę na wypadek utraty płynności finansowej. Faktoring online okazał się w czasie pandemii bardzo atrakcyjną formą finansowania – alternatywną dla kredytów i pożyczek bankowych, których udzielanie w ostatnich tygodniach zostało mocno zahamowane przez banki. Dodatkowo faktoring nie obciąża zdolność finansowej i BIK, co w okresie niepewności rynkowej okazało się bardzo istotne dla przedsiębiorców!

Nie bez znaczenia obecnie jest też funkcja faktoringu związana z monitoringiem płatności. Klienci zdecydowanie preferują, by tę czynność przejęła profesjonalna instytucja finansowa i zadbała o terminową zapłatę należności. Te wszystkie funkcje zapewnia faktoring od Monevii, wsparty zautomatyzowanymi procesami weryfikacji oraz monitorująco-windykacyjnymi.

Pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem, niezmiennie dostarczamy finansowanie mikro i małym firmom. Bez wsparcia płynności finansowej, trudno byłoby im przetrwać ten trudny czas. Dalej jesteśmy gotowi nieść pomoc finansową, zwłaszcza w kolejnych etapach odmrażania gospodarki.
Komentuje Maciej Drowanowski – Prezes Zarządu Monevia sp. z o.o.

 

 

 

Maciej Drowanowski – Prezes Zarządu Monevia sp. z o.o.

 

 

 

 

MONEVIA sp. z o.o. to najdłużej działający w Polsce fintech mikrofaktorigowy. Spółka sfinansowała dotąd niemal 300 mln zł faktur od polskich przedsiębiorców. Współpraca odbywa się za pośrednictwem online-owej Platformy Monevia, dostępnej na www. monevia.pl. Na co dzień korzysta z niej przeszło 4 000 firm.