Finanse

Nie tylko Tarcza ratuje płynność

27 maja 2020

Portal www.wnp.pl przypomina, że przedsiębiorcy, którzy szukają dziś rozwiązania dla swoich problemów, związanych m.in. z utratą płynności, mogą skorzystać nie tylko z rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy antykryzysowej, ale także z mechanizmów wsparcia istniejących już od dawna w aktach prawnych – np. zawrzeć układ z wierzycielami. Korzystne możliwości dają przepisy prawa restrukturyzacyjnego.

 

Z uwagi na skalę konsekwencji rynkowych związanych z epidemią koronawirusa przeprowadzenie restrukturyzacji wielu przedsiębiorstw wydaje się nieuniknione – twierdzą przedstawiciele pracodawców. Pomoc w celu restrukturyzacji jest instrumentem o charakterze długoterminowym, a celem niedawno uchwalonych przepisów jest udzielenie pomocy przedsiębiorcom w krótkim terminie. Tych rozwiązań nie można łączyć. Postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest dla podmiotów już niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością.

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie firmy i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Chodzi o ustawy z 31 marca i z 16 kwietnia 2020 r.

– Rozwiązania Tarczy nie muszą odpowiadać każdemu przedsiębiorcy. Każdy podmiot ma swoją specyfikę i to, co pomoże jednemu, może nie być żadnym rozwiązaniem dla drugiego – mówi Marta Owczarczyk, ekspertka BCC ds. prawa gospodarczego, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, dyrektor działu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego i postępowania egzekucyjnego w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. – Ponadto przedsiębiorcy oceniają wprowadzone przez Tarczę rozwiązania jako dalece niewystarczające. Przede wszystkim uwiera nadmierny formalizm związany z uzyskaniem konkretnej pomocy oraz brak pewności co do czasu jej uzyskania – dodaje.

Na kłopoty restrukturyzacja?

Jak twierdzi ekspertka BCC, dla wielu przedsiębiorców rozwiązania przewidziane prawem restrukturyzacyjnym mogą być więc bardziej pomocne niż Tarcza, zwłaszcza dla tych, którzy identyfikują u siebie stan zagrożenia niewypłacalnością.

– Obowiązująca już od prawie pięciu lat ustawa pozwala przedsiębiorcom przede wszystkim uniknąć upadłości, oferując np. możliwość korzystnego spłacania zobowiązań. Tak kompleksowe regulacje chroniące przedsiębiorstwo zawarte są w prawie restrukturyzacyjnym, pomimo podejmowania innych, późniejszych uregulowań tego zagadnienia – wskazuje Michał Sowiński, doradca restrukturyzacyjny, ekspert od restrukturyzacji i upadłości z kancelarii Kijewski, Graś.

Zastrzega, że przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na skorzystanie z przepisów prawa restrukturyzacyjnego, nie mogą jednak skorzystać już z Tarczy antykryzysowej.

Z zaburzeniami płynności finansowej mierzą się bowiem dziś przedstawiciele większości sektorów gospodarki. – Instrumenty wsparcia z tzw. Tarczy antykryzysowej, na korzyść których przemawia przede wszystkim czas, mają charakter krótkoterminowy – zwraca uwagę w przesłanej do redakcji WNP. PL korespondencji biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju.

Resort kładzie nacisk na ich główne założenia. Są nimi natychmiastowa dostępność dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 i maksymalne odformalizowanie procedury wnioskowania.

 

Szczegóły: www.wnp.pl