Zarządzanie

Towarowe przewozy samochodowe wzrosły według masy o 2,6 proc. r/r

20 maja 2020

Przewóz ładunków w Polsce wzrósł o 1,3 proc. wg masy do 2 220,68 mln ton w 2019 r., a według pracy przewozowej wzrósł o 2,1 proc. r/r do 477,15 mld tonokilometrów, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

 

„W 2019 r. w odniesieniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost przewozów ładunków oraz wzrost wykonanej pracy przewozowej w transporcie samochodowym oraz lotniczym, natomiast w pozostałych rodzajach transportu – spadek tych wielkości. W 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim największy wzrost przewozów ładunków odnotowano w transporcie lotniczym” – czytamy w komunikacie.

Przewozy koleją spadły według masy o 6,2 proc. r/r do 233,74 mln ton, a według pracy przewozowej spadły o 8,1 proc. r/r do 54,58 mld tonokilometrów.

Przewozy samochodowe wzrosły według masy o 2,6 proc. r/r do 1 921,07 mln ton, a według pracy przewozowej wzrosły o 4,6 proc. r/r do 395,31 mld tonokilometrów, podał również GUS. ML

 

Źródło: www.money.pl za GUS