Zarządzanie

KORONAWIRUS: Kwarantanna dla kierowców z zagranicy pracujących u polskich przewoźników

20 marca 2020

Zarówno Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, jak i związek pracodawców Transport i Logistyka Polska donoszą, że napływają do tych organizacji informacje o pojawiających się problemach w czasie przekraczania granic przez kierowców obcokrajowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Sprawa dotyczy głównie zatrudnionych w polskich firmach kierowców z Białorusi i Ukrainy, którzy odbywali lub odbywają obowiązkowy odpoczynek regularny nie w miejscu pobytu w Polsce, lecz w miejscu zamieszkania w rodzinnym kraju.

W związku z tym prezes ZMPD Jan Buczek zwrócił się do Komendanta Głównego Straży Granicznej Tomasza Pragi z prośbą o jednolitą interpretację przepisów. Natomiast Maciej Wroński, prezes TLP odbył w tej sprawie telekonferencję z Ministrstwem Zdrowia.

Niektóre placówki na granicach uznają, że kierowcy pracują w Polsce i dopuszczają do wjazdu bez konieczności odbycia kwarantanny, co powinno być niekwestionowane, inne nakazują odbycie kwarantanny w miejscu pobytu w Polsce lub w siedzibie firmy, a jeszcze inne nakazują odbycie kwarantanny w kabinie wyznaczonego samochodu ciężarowego.

W związku z tym prezes ZMPD zwrócił się do Komendanta Głównego Straży Granicznej z prośbą o wyjaśnienie zasad, podjęcie działań w celu ujednolicenia podejścia do tej sprawy oraz umożliwienie wjazdu do naszego kierowcom zatrudnionym w polskich firmach bez konieczności odbywania kwarantanny.

 

Źródło: www.zmpd.pl