Zarządzanie

Rząd chce pomóc branży transportowej

11 marca 2020

Na stronach internetowych organizacji zrzeszających przewoźników drogowych czytamy, że 10 marca br. odbyła się rządowa konferencja prasowa poświęcona działaniom osłaniającym gospodarkę w związku z epidemią koronawirusa. „Jesteśmy przygotowani, aby dać przedsiębiorcom bezpieczeństwo w trudniejszym dla gospodarki czasie” – zadeklarowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Poinformowała też, że w przyszłym tygodniu zostanie przedstawiony w tej sprawie projekt specjalnej ustawy.

Już 6 marca z inicjatywy Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się zwołane w trybie pilnym spotkanie z przedstawicielami m.in. resortów finansów i rozwoju dotyczące coraz bardziej negatywnego wpływu koronawirusa na polską gospodarkę.

 

Kredyt na 4 – 5 lat

W ciągu zaledwie kilkunastu dni koronawirus wywołał katastrofę w jednej z najbardziej wrażliwych na jakiekolwiek zmiany gałęzi polskiej gospodarki – transporcie międzynarodowym, zarówno towarów jak i osób. Z szacunkowych informacji z końca minionego tygodnia wynika, że obrót w przewozie towarów spadł już o ok. 30 proc., osób – aż o 97 proc. Dlatego też prezes ZMPD Jan Buczek wystosował prośbę o pilne spotkanie z decydentami w celu wypracowania i jak najszybszego wdrożenia środków zaradczych, które umożliwiłyby przetrwanie przedsiębiorstw w krytycznym dla nich momencie.

Propozycje ZMPD zawierają się w kilku punktach: umożliwienie otrzymania spłacanego przez 4-5 lat kredytu obrotowego przyznawanego na preferencyjnych zasadach, odroczenie lub zawieszenie płatności na rzecz ZUS oraz płatności składek z tytułu PIT 4.

– Nie chcemy żadnej jałmużny, kredyty spłacimy co do złotówki. Chcemy tylko przetrwać niezwykle niebezpieczny dla istnienia naszych przedsiębiorstw moment i oczekujemy odpowiednich działań od polskiego rządu, którego nigdy wcześniej nie prosiliśmy o jakąkolwiek pomoc – powiedzieli Jan Buczek i Rafał Jańczuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych. – Maleje liczba frachtów. Dziś szacujemy, że obroty spadły o 30 proc. za kilka dni może być 40 proc. Kierowcy boją się o bezpieczeństwo swoje i swoich rodzin, z czym trudno polemizować. Przygotujemy odpowiednią instrukcję dla nich i przewoźników dotyczącą odpowiednich zachowań, które mogą ograniczyć niebezpieczeństwo zarażenia się wirusem.

– Nasza branża nigdy wcześniej w historii nie została dotknięta taką katastrofą jak teraz. W ciągu pięciu dni zawalił się cały biznes. Przewozy spadły niemal do zera, wyjazdy zorganizowanych grup są anulowane co najmniej do czerwca. Dla nas epidemia koronawirusa jest stanem klęski żywiołowej – powiedział Prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych Rafał Jańczuk.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak poinformował o monitorowaniu sytuacji w gospodarce. – Koronawirus grozi przerwaniem globalnego łańcucha dostaw. Musimy przeanalizować, w jakiej formie zabroniona co do zasady przez unijne przepisy pomoc publiczna, jest w tym przypadku możliwa – powiedział Marek Niedużak.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk deklarując daleko idącą współpracę poinformował, że premier Mateusz Morawiecki otrzyma szczegółową informację ze spotkania. – Będziemy także rekomendować spotkanie z premierem lub osobami przez niego wskazanymi – powiedział szef resortu infrastruktury. Podjął decyzję o organizacji kolejnego spotkania, które odbędzie się 13 marca w siedzibie ministerstwa, na którym prawdopodobnie zostaną przekazane informacje dotyczące szczegółów pomocy dla branży transportowej. Mają w nim wziąć udział także przedstawiciele Kancelarii Premiera, oraz ministerstw: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Przedsiębiorczości, a także innych organizacji skupiających przewoźników.

 

Rządowa pomoc dla najbardziej dotkniętych

Z kolei 10 marca odbyła się rządowa konferencja prasowa poświęcona działaniom osłaniającym gospodarkę w związku z epidemią koronawirusa. „Jesteśmy przygotowani, aby dać przedsiębiorcom bezpieczeństwo w trudniejszym dla gospodarki czasie” – zadeklarowała Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju. Poinformowała też, że w przyszłym tygodniu zostanie przedstawiony w tej sprawie projekt specjalnej ustawy.

Marlena Maląg minister rodziny, pracy i polityki społecznej powiedziała, że pracodawcy,  którzy znajdą się w trudnej sytuacji otrzymają wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dofinansowanie będzie dotyczyć firm, których obroty spadną co najmniej o 15 proc. O uruchomienie środków z tego funduszu apelował 9 marca związek pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) w swoim wystąpieniu skierowanym do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Minister Maląg dodała, że jeśli zaistnieje taka konieczność, pracodawca będzie mógł również wystąpić do ZUS-u o rozłożenie na raty lub umorzenie swoich składek. Nieoficjalnie TLP uzyskało informację, że kolejny postulat – zwolnienie pracodawców z wypłaty świadczeń chorobowych za czas kwarantanny – powinien także znaleźć się w omawianym projekcie.

– W naszym wystąpieniu do premiera i przekazanym do wiadomości Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka występowaliśmy o specjalne rozwiązania dla przewoźników pasażerskich wykonujących przewozy na regularnych liniach komunikacyjnych. Minister Adamczyk zadeklarował na konferencji, że wobec braku klientów transportowcy, którzy utrzymują linie autobusowe w relacjach międzynarodowych, będą m.in. mogli je zawiesić bez szkody dla siebie. Minister wyjaśnił, że branża transportowa jest jedną z najbardziej narażonych na wpływ epidemii – powiedział Maciej Wroński, prezes TLP. – To dobrze, że rząd tak szybko reaguje na zagrożenia dla gospodarki. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że proponowane przez nas rozwiązania są brane pod uwagę przez administrację rządową. Miejmy nadzieję, że pozwoli to zminimalizować straty pracodawców z branży transportu drogowego, ocalić miejsca pracy dla naszych pracowników i już po kryzysie wywołanym koronawirusem nadal służyć społeczeństwu i innym branżom narodowej gospodarki – puentuje Maciej Wroński.

 

Źródła:

www.tlp.org.pl

www.zmpd.pl