Finanse

Transport czwarty w rankingu zaległości płatniczych

10 marca 2020

Transport zajmuje czwarte miejsce wśród branż najbardziej dotkniętych w Polsce zaległościami płatniczymi – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. Transport pod względem kwoty zaległości rok wcześniej zajmował 6. miejsce. Choć zaległości w tej branży wzrosły to jednak udział firm z opóźnionymi płatnościami spadł z 6,1 proc. do 5,9 proc.

Do 32,25 mld zł wzrosły na koniec 2019 r. zaległości wszystkich funkcjonujących w Polsce firm wobec partnerów biznesowych i banków  Od końca grudnia 2018 r. do końca grudnia 2019 r. firmom przybyło ponad 2,68 mld zł (9,1 proc.) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na minimum 500 zł. W pierwszej trójce niesolidnych dłużników pozostają największe sektory gospodarki: handel, przemysł i budownictwo, czwarty jest transport, który pod względem kwoty zaległości rok wcześniej zajmował 6. miejsce. Choć zaległości wzrosły, to jednak udział firm z opóźnionymi płatnościami spadł z 6,1 proc. do 5,9 proc.

 

Źródło: BIG InfoMonitor