Prawo

Prosta Spółka Akcyjna dopiero od 2021 r.

18 lutego 2020

13 lutego parlament RP zakończył pracę nad nowelizacją, która przesuwa o rok wejście w życie przepisów powołujących nową formę spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA).

To skutek przesunięcia wejścia w życie wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego. Głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie specjalistycznych sądów do spraw własności intelektualnej.

PSA to nowa forma prawna, która ma ułatwić w szczególności rozwój startupów poprzez uproszczenie i elektronizację procedur, również w zakresie ich rejestracji. Wszelkie zmiany dotyczące terminu wdrożenia elektronicznego postępowania rejestrowego i innych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych ustaw oddziałują bezpośrednio również na termin wprowadzenia do obrotu gospodarczego Prostej Spółki Akcyjnej.

 

Źródło: www.pisil.pl, za Prawo.pl dla LEX z dn. 14.02.2020r. /HW