Prawo

Brexit: Rezolucja PE ws negocjacji umowy handlowej UE – WB

14 lutego 2020

Jak informuje Margareta Przybyła stały przedstawiciel Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych przy UE, Parlament Europejski przyjął 12 lutego 2020 r. rezolucję ws. mandatu Unii Europejskiej do negocjacji nowej umowy handlowej z Wielką Brytanią.

W rezolucji sporo uwagi poświęcono sektorowi transportu drogowego. Europarlamentarzyści wzywają w niej do zapewniania stałej łączności pomiędzy UE a Wielką Brytanią z zachowaniem zasady wzajemności dostępu do rynków. Wskazują, że wielostronny system kwot Europejskiej Konwencji Ministrów Transportu (EKTM) jest niewystaczający, aby uniknąć zakłóceń w przepływie towarów pomiędzy Unią a Zjednoczonym Królestwem. Europarlamentarzyści wzywają do zapewnienia wewnątrzunijnych połączeń z Irlandią, w tym prawa do tranzytu dla unijnych przewoźników pomiędzy Irlandią a państwami UE.  Podkreślają też, że nowe zasady współpracy powinny gwarantować równe warunki działania w transporcie drogowym z uwzględnieniem kwestii dotyczących pomocy państwa, ochrony środowiska czy aspektami socjalnymi.

Margareta Przybyła przypomina jednocześnie, że mandat negocjacyjny musi jeszcze zostać zaakceptowany przez państwa członkowskie.

– Obecnie trwają rozmowy na poziomie ambasadorów krajów UE, a przyjęcie mandatu po stronie UE planowane jest w ciągu najbliższych dni. Na tej podstawie Komisja Europejska rozpocznie negocjacje w imieniu całej Unii Europejskiej dążąc do osiągnięcia porozumienia przed końcem 2020 r. – informuje stały przedstawiciel ZMPD przy UE.

 

Z całą rezolucją można zapoznać się pod linkiem: www.europarl.europa.eu

 

Źródło: www.zmpd.pl