Finanse

Transport i „spożywka” – królewską parą windykacji

11 lutego 2020

O 11 proc. wzrosła w 2019 r. liczba przeterminowanych zagranicznych wierzytelności, którą polscy eksporterzy skierowali do windykacji w firmie Atradius Collections. Największy, ponad dwukrotny przyrost spraw zgłoszonych przez krajowych przedsiębiorców sprzedających za granicę odnotowano na Słowacji, w Czechach oraz Belgii, a wśród branż dominowały zlecenia transportowe i spożywcze.

Według danych udostępnionych przez Atradius Collections, w Niemczech i Wielkiej Brytanii, dwóch największych rynkach, na które trafia eksport z Polski, do windykacji w 2019 r. skierowano odpowiednio 30 i 19 proc. mniej spraw niż rok wcześniej. Jednocześnie jednak spadły wskaźniki odzyskiwalności do 35 proc. w Niemczech oraz do 27 proc. w Wielkiej Brytanii.  W przypadku Czech – trzeciego największego rynku, na które trafiają produkty z Polski – wartość przeterminowanych należności zgłoszonych przez firmy do odzyskania wzrosła o 327 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, to jednak optymistycznie nastawia fakt, że 88 proc. postępowań zostało zakończonych sukcesem.

– Polskie firmy, które decydują się na ekspansję zagraniczną powinny mieć na uwadze, że kluczowe znaczenie dla przetrwania w globalnej gospodarce ma znajomość specyficznych dla danego kraju przepisów prawnych, związanych z odzyskaniem należności oraz branie pod uwagę zwiększającego się ryzyka braku płatności.  Od polubownej windykacji – odzyskiwanie należności przy zachowaniu pozytywnych relacji handlowych – do windykacji sądowej – zgodnie z lokalnym prawem i ustawodawstwem – podkreślił Włodzimierz Szymczak, dyrektor zarządzający Atradius Collections w Polsce.

By pomóc przedsiębiorstwom, które rozważają nowe kierunki ekspansji, Atradius Collections od 2008 r. wydaje Debt Collection Handdbook, który jest wsparciem firm w odzyskiwaniu należności na całym świecie. Każdego roku publikacja aktualizowana jest o zmiany w przepisach prawnych w poszczególnych krajach. Już od pierwszej edycji, Debt Collection Handbook zyskał zaufanie firm z całego świata i stał się podstawowym źródłem informacji w obszarze windykacji zagranicznej.

– Debt Collection Handbook pozwala polskim przedsiębiorcom lepiej przygotować się do ekspansji zagranicznej, a także umożliwia podejmować trafniejsze decyzje w kwestii odzyskiwania należności. Publikacja pomaga również przygotować się na ryzyko związane z brakiem płatności w przyszłości – zauważył Włodzimierz Szymczak.

Dzięki biurom w 31 krajach, Atradius Collections oferuje usługi windykacji należności w 96 proc. państw świata. Szeroki zakres usług, od monitoringu należności po windykację sądową, pomaga firmom na całym świecie w odzyskaniu niezapłaconych faktur. Atradius Collections jest członkiem Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), jednej z największych na świecie firm oferujących ubezpieczenia kredytu kupieckiego oraz windykacji.

 

Źródło: Atradius Collections