Zarządzanie

Kierowca wśród najbardziej poszukiwanych zawodów

29 stycznia 2020

Automatyk, elektryk, kierowca mechanik, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik transportu kolejowego – to tylko kilka z najbardziej pożądanych specjalistów na liście najbardziej poszukiwanych zawodów, opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Na liście znajduje się więc kilka zawodów związanych z transportem – nie tylko drogowym. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podpisał „Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy”. Wskazał w niej m.in. 24 zawody, dla których jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy.

– Prognoza to próba opisania tego, jakie będą tendencje na rynku pracy, nie tylko na rynku ogólnokrajowym, ale też na rynkach pracy wojewódzkich (…). To dokument, na który czekają nie tylko dyrektorzy szkół branżowych, techników, samorządy, ale także pracodawcy. To jest ważna wskazówka, jakie zawody mają przyszłość – powiedział Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie.

Opublikowana po raz drugi listę zawodów deficytowych, na które będzie zapotrzebowanie na rynku pracy. To wskazówka dla szkół branżowych, jakie kierunki powinny otwierać. Dla pracodawców natomiast, za kształcenie jakich pracowników dostaną więcej pieniędzy.

Tymczasem w uruchamianie w szkołach klas o specjalności kierowca mechanik już od kilku lat mocno zaangażowane jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. 20 listopadzie 2019 r. ZMPD zorganizowało spotkanie w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, poświęcone kształceniu oraz egzaminom z praktycznej nauki zawodu w klasach kierowca mechanik oraz technik transportu drogowego. Wydarzenie to było pokłosiem dyskusji, która odbyła się 24 października 2019 r. w siedzibie ZMPD z udziałem przedstawicieli MEN, dyrektorów szkół oraz przewoźników, dotyczącej napływających do ZMPD informacji o niskiej zdawalności egzaminów w tych klasach. Rodzi to poważne problemy zarówno dla samych zainteresowanych, jak również powoduje negatywne konsekwencje dla przewoźników, prowadzących w swoich firmach praktyczną naukę zawodu ze względu na fakt, że nie dostają oni refundacji kosztów kształcenia. ML

 

Źródło: www.gazetaprawna.pl i www.zmpd.pl