Logistyka

Nowy Jedwabny Szlak przed wielkim sprawdzianem

21 stycznia 2020

Dobre położenie Polski przy NJS to wielki atut osiągania korzyści gospodarczych, ale trzeba też spełnić szereg warunków. Polska musi porządnie odrobić lekcję. Na 10-11 mld zł można bowiem szacować wpływy do budżetu państwa z tytułu odpraw celnych i z podatków od świadczonych w Polsce usług, gdyby spełniły się prognozy dalszego wzrostu transportu towarów koleją z Azji oraz z krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej do Europy.

Aby było to możliwe, trzeba spełnić kilka warunków, by trasa wiodąca przez Polskę była atrakcyjna. Istnieje kilka tras kolejowego Nowego Jedwabnego Szlaku, wiodących z Chin do Europy. Najważniejszy jest północny korytarz transportowy. Jego początek stanowi 20 miast w Chinach – głównie z regionów centralnych, zachodnich i północnych – a prowadzi m.in. przez Polskę.

O to, aby znaleźć się na trasie NJS, konkurują ze sobą nie tylko kraje europejskie i azjatyckie, ale też chińskie prowincje. W efekcie, w Europie istnieje już 70 tras do obsługi wymiany handlowej z Azją z użyciem transportu kolejowego, a w Azji – 57. Szereg z nich już omija Polskę.

Na 10-11 mld zł można szacować wpływy do budżetu państwa z tytułu odpraw celnych i z podatków od świadczonych w Polsce usług, gdyby spełniły się prognozy dalszego wzrostu transportu towarów koleją z Azji oraz z krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej do Europy. Aby było to możliwe, potrzeba spełnić kilka warunków, by trasa NJS wiodąca przez Polskę była atrakcyjna.

 

Źródło: www.wnp.pl