Finanse

Stawki frachtowe w górę

20 stycznia 2020

W grudniu 2019 r. zdolności przewozowe firm transportu drogowego w Europie zmalały o 20 proc. w porównaniu z listopadem, co doprowadziło do wzrostu stawek usług o ponad 8 proc. w skali miesiąca i o 1,8 proc. w porównaniach rocznych.

Pod koniec roku 2019 dostępna zdolność przewozów oferowana na rynku spot spadła w przypadku oferty dla przemysłu chemicznego o 19,7 proc., dla przemysłu stalowego i przetwórczego metali o 16 proc., a sektora motoryzacyjnego – o 8,4 proc. Zarazem w grudniu 2019 r. o 6 proc. poprawiło się, w porównaniach rocznych, wykorzystanie przestrzeni ładunkowej ciężarówek – jak czytamy w rezultatach badań Transport Market Monitor (TMM), jakie przeprowadziła platforma internetowa Transporeon we współpracy z firmą Tim Consult.

Zdaniem Olivera Kahrsa, dyrektora zarządzającego Tim Consult, te  dane mogą wskazywać na ożywienie gospodarcze w Europie.

– Wskazuje na to zarówno lepsze wykorzystanie pojemności ciężarówek, obserwowane od kilku miesięcy, jak i niższa podaż zdolności przewozowych dla kluczowych branż przemysłu niż zgłaszany przez nie popyt – kontynuuje Oliver Kahrs.

Badanie TMM oparte jest na danych rynkowych ze 150 tys. transakcji miesięcznie na rynku spot zlecenia przewozów – usługi transportu, które są realizowane za pośrednictwem platformy Transporeon. ML

 

Źródło: www.transporeon.com