Prawo

Zmiany w zasadach importu do UE żywności pochodzenia niezwierzęcego

21 listopada 2019

Od 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich. Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl zostały zamieszczone informacje dotyczące zmian w przepisach w zakresie importu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz obowiązku stosowania systemu TRACES-NT przez zainteresowych importerów. Poniżej przydatne linki:

Informacje dla importerów żywności

Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Informacja dla podmiotów gospodarczy prowadzących składy celne lub magazyny czasowego składowania, w związku ze zmianą przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego od dnia 14 grudnia 2019 r. W związku ze zmianą przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego Krajowa Administracja Skarbowa wskazuje, że na wniosek Komisji Europejskiej zostanie utworzony wykaz miejsc ostatecznego przeznaczenia, do których towar będzie przekazywany przez punkty kontroli granicznej (BCP) w oczekiwaniu na wyniki badań laboratoryjnych (procedura onward transportation) – zgodnie z przepisami art. 51 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) 2017/625. Miejsce ostatecznego przeznaczenia muszą spełniać wymagania określone w projektowanym rozporządzeniu delegowanym Komisji, będącym uzupełnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625, w odniesieniu do przepisów dotyczących kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium UE. Zgodnie z tym projektem magazyny wyznaczone
w tym celu muszą:
a) być składami celnymi lub magazynami czasowego składowania – art. 240 ust. 1 i art. 147 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013;
b) być zarejestrowane przez właściwy organ – art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852/2004;
c) dysponować technologią i sprzętem, niezbędnym do skutecznego działania systemu IMSOC.
Podmioty gospodarcze prowadzące składy celne lub magazyny czasowego składowania mają obowiązek złożenia do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wniosku o rejestrację na podstawie przepisu, którego wejście w życie jest planowane w najbliższym czasie.
Jak zaznacza GIS, w przypadku produktów objętych przepisami UE kontrola graniczna nie odbędzie się, jeżeli importer nie wypełni i nie prześle I części dokumentu CHED-D za pośrednictwem systemu TRACES-NT. Powiadomienia o przybyciu przesyłki do przejścia granicznego (BCP) należy dokonać co najmniej jeden dzień roboczy przed przewidywanym jej przybyciem.
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce zaleca przewoźnikom wcześniej upewnić się, czy zleceniodawcy i importerzy, z którymi współpracują, są przygotowani na zmiany. Brak odpowiednich zgłoszeń przez importerów z wymaganym wyprzedzeniem może spowodować problemy z przejazdem pojazdów przewożących takie towary przez zewnętrzne granice UE po 14 grudnia 2019 r.

Źródło: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl