Prawo

Kolejny trilog w sprawie koordynacji ubezpieczeń społecznych w UE

13 listopada 2019

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska informuje, że w poniedziałek odbyły się kolejne międzyinstytucjonalne negocjacje dotyczące zmian w sferze ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.
Rada Unii Europejskiej udzieliła 6 listopada odnowionego mandatu do kontynuacji prac nad kontrowersyjnymi zmianami do przepisów o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. Należy z zadowoleniem odnotować, że państwa członkowskie, w przeciwieństwie do Parlamentu Europejskiego, skłaniają się ku wykluczeniu czasu pracy pracownika (mobilnego) jako kryterium pomocniczego oceny siedziby pracodawcy na potrzeby ubezpieczeń społecznych. Parlament Europejski chciał badać średniotygodniowy czas pracy pracownika. Państwa członkowskie skłaniają się ku wypracowanym przez siebie, znacznie bardziej wyważonym kryteriom pomocniczym oceny tj.: „siedziba pracodawcy to miejsce gdzie są prowadzone zgromadzenia wspólników, gdzie gromadzone są dokumenty administracyjne i księgowe, gdzie są prowadzone transakcje finansowe, w tym bankowe, obrót, liczba usług świadczonych lub dochód uzyskany w danym państwie członkowskim, natura świadczonej usługi”. Nadto, Rada skłania się ku rozważeniu, czy nie wyłączyć z obowiązku posiadania A1 krótkich podróży służbowych.
Zobaczymy, czy ten pozytywny kierunek utrzyma się, tym bardziej, że Parlament Europejski sceptycznie patrzy na takie ustępstwa.

Z Parlamentu Europejskiego komentuje: Joanna Jasiewicz.