Bez kategorii | Prawo

Negocjacje ograniczeń wwozu paliwa – pod warunkami

8 listopada 2019

Na stronie internetowej Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce czytamy, że prezes tej organizacji – Jan Buczek – w imieniu kilkunastu organizacji polskich przewoźników drogowych wystosował pismo do Rzecznika MŚP Adama Abramowicza, w którym przypomina, że kwestia ewentualnego ograniczenia wwozu paliwa do Polski do dwustu litrów musi być rozpatrywana łącznie z objęciem nim całej wschodniej granicy Unii Europejskiej – od Finlandii po Grecję oraz ze zwrotem części podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego w profesjonalnym przewozie rzeczy. Jednocześnie zaapelował do Rzecznika MŚP o nieinicjowanie kolejnych działań w sprawie „200 litrów”, jeżeli nie będą one rozpatrywane razem z tymi warunkami.
Pismo jest reakcją na przebieg organizowanego przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców spotkania Zespołu Roboczego ds. Transportu, które odbyło się 4 listopada 2019 r. Tam właśnie poruszona została przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego kwestia ewentualnego wprowadzenia ograniczenia limitu wwożonego do Polski paliwa. To temat, który w przestrzeni publicznej istnieje od co najmniej kilku lat i od początku wywołuje dyskusję wśród przewoźników.
W ubiegłym roku ZMPD w piśmie do ministra finansów wyraziło sprzeciw wobec inicjatywy nowelizacji ustawy Prawo celne oraz Ustawy o podatku akcyzowym mającej na celu ograniczenie tego limitu, a stanowisko Zrzeszenia poparło 13 organizacji przewoźników. W opinii Zrzeszenia wprowadzenie zmian w prawie osłabiłoby pozycję polskich transportowców na rynku wschodnim, a nawet doprowadziłoby do utraty możliwości wykonywania przez nich przewozów na Wschód. Z ubiegłorocznych wystąpień ministra finansów wynika, że rząd zgadza się z argumentami ZMPD oraz kilkunastu innych organizacji, nie uznając za zasadne dokonywanie zmian prawnych w tym zakresie.
Ograniczenie wwozu paliwa byłoby dobrym rozwiązaniem, gdyby została nim objęta cała wschodnia granica Unii Europejskiej – od Finlandii po Grecję. W przeciwnym razie pojawią się naturalne luki, takie jak polsko-litewskie przejście graniczne w Budzisku, które obrócą skutki ograniczenia przeciwko tym, których miało chronić. Poza tym ZMPD wraca uwagę na fakt, że należy połączyć dyskusję na temat ograniczenia limitu wwozu paliwa z inicjatywą zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego w profesjonalnym przewozie rzeczy, co nie tylko poprawiłoby ekonomiczną sytuację przedsiębiorców, lecz także byłoby trafną inwestycją budżetu państwa.

Źródło: www.zmpd.pl