Prawo

Można się już rejestrować w czeskim nowym systemie opłat drogowych

2 października 2019

Przewoźnicy są zobowiązani do rejestracji i wyposażenia pojazdów w nową jednostkę pokładową na terenie Czech najpóźniej w dniu uruchomienia systemu, tj. 1 grudnia 2019 r. Warunkiem wydania jednostki pokładowej jest wpłata zabezpieczenia w wysokości 2 468 CZK.

Urządzenia elektroniczne zamówione w okresie od 22 września do 31 października 2019 r., przy samodzielnej rejestracji, będą bezpłatnie doręczone przewoźnikom do domu (na terenie Republiki Czeskiej i sąsiadujących państw).

Pojazd, także po rejestracji, musi być wyposażony w jednostkę pokładową obowiązującą dla starego systemu, a nowa jednostka może znajdować się w pojeździe. Nie będzie pobierana podwójna opłata za przejazd.

Od 1 grudnia 2019 r. pojazd musi być wyposażony w nową OBU, a dotychczasowa jednostka może znajdować się w pojeździe. Dotychczas używane urządzenia pokładowe można zwrócić do jednego z 25 punktów dystrybucji po zakończeniu obowiązywania poprzedniego systemu opłat drogowych. GL

 

Źródło: www.mytocz.com