Zarządzanie

Kontyngent zezwoleń transportowych Polska-Białoruś na 2020 r.

25 września 2019

Jak donosi związek pracodawców Transport i Logistyka Polska 23-24 września br., w Brześciu, obradowała polsko-białoruska komisja mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. W trakcie długich i trudnych negocjacji ustalony został kontyngent zezwoleń na rok 2020. Wyniesie on po 199 tys. zezwoleń dla każdej ze stron. Zachowany został więc poziom kontyngentu obowiązujący w bieżącym roku.

Strona białoruska wnioskowała o znaczne zwiększenie kontyngentu oraz przyznanie dodatkowych zezwoleń jeszcze na rok 2019. Przewodniczący polskiej delegacji Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury mówił natomiast o obniżeniu kontyngentu. „Nie możemy dopuszczać do nierówności i dysproporcji w poziomie wykorzystania zezwoleń przez oba kraje” – podkreślał Oleksiak. Podział zezwoleń również pozostał niezmieniony, tj. 170 tys. zezwoleń ogólnych, 22 tys. zezwoleń tranzytowych oraz 7 tys. zezwoleń kraje trzecie.

TLP zwróciło z kolei uwagę na przegłosowane przez Parlament Europejski zmiany przepisów w ramach pakietu mobilności uniemożliwią praktycznie polskim przewoźnikom wykonywanie przewozów typu cross-trade. Natomiast ograniczenia te w dużo mniejszym stopniu dotyczyć będą przewoźników z Białorusi.

Polska konsekwentnie kontynuuje politykę utrzymywania niższej ilości zezwoleń dla krajów spoza UE. Przed nami jeszcze niezwykle trudne negocjacje z Ukrainą, które odbędą się najprawdopodobniej w październiku. KL

Źródło: www.tlp.org.pl