Zarządzanie

Dziś polski dzień TIRa

27 sierpnia 2019

Praca w branży transportowej wiąże się z wieloma wyzwaniami i wymaga ogromnej ilości wyrzeczeń. Kierowcy pojazdów ciężarowych codziennie muszą wykazać się cierpliwością i odporną psychiką.

Gdy etatowi pracownicy zamykają oczy, zawodowi kierowcy wyruszają w drogę, stawiają czoła dalekim trasom, trudnym warunkom pogodowym i senności. Bez ich wytężonej pracy wymiana handlowa w ogóle by się nie rozwijała. Jak wynika z badań portalu truckinginfo.com, który przeanalizował amerykańską gospodarkę w kontekście branży transportowej, aż 70 proc. produktów przewożone jest przy wykorzystaniu pojazdów ciężarowych. Jeśli zniknęłyby one, na świecie zapanowałby chaos. Prawdopodobnie w ciągu tygodnia zabrakłoby środków medycznych w placówkach zdrowotnych, skończyłoby się lub znacznie zdrożałoby paliwo na stacjach benzynowych, widoczny byłby zastój w działaniu placówek pocztowych oraz firmy kurierskich, a zapasy żywności szybko by się wyczerpały.

Ciężarowe mocarstwo

W Polsce wg danych GUS zarejestrowanych jest blisko 3,3 mln pojazdów ciężarowych. Wg szacunków OCRK kierowca w naszym kraju pokonuje śr. 87 tys. km rocznie. Ponad 34 proc. prowadzących pojazdy przemierza od 100 do nawet 200 tys. km w ciągu roku. Polskę nie bez przyczyny uznaje się za transportowe imperium Europy – wykonujące 17,5 proc. całkowitej wartości TKM w Unii Europejskiej i aż 40 proc. kabotażu. W tej dziedzinie prześcignęliśmy Niemcy, Francję, Holandię i Belgię. Od przystąpienia do UE polska branża przewozowa zdominowała rynek. Z danych GUS wynika, że sektor TSL wygenerował w 2017 r. aż 6 proc. PKB.

W ub.r. odnotowano wzrost transportu ładunków oraz wykonanej pracy przewozowej we wszystkich rodzajach tranzytów – z wyjątkiem wodnego: śródlądowego oraz morskiego. Przewozy kolejowe wzrosły wg masy o 4,1 proc. do 249,26 mln t, a wg pracy przewozowej o 8,4 proc. do 59,39 mld TKM. Przewozy samochodowe natomiast zwiększyły się wg masy o 7,2 proc. do 1 873,02 mln t, a wg pracy przewozowej o 8,4 proc. do 377,78 mld TKM! Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje transportu w 2018 r., tranzyt ładunków dokonywany na obszarze naszego kraju dominował w transporcie samochodowym – 80,8 proc. i kolejowym – 66,8 proc., a w pozostałych rodzajach przeważały przewozy międzynarodowe.

Wielki krok naprzód

…To nie za sprawą obniżki ceny, a dzięki wytężonej pracy Polacy osiągnęli przewozowy sukces w Europie. Transport drogowy swój dynamiczny rozwój zawdzięcza ponadto popularyzacji e-commerce. – Widocznie wzrasta skala globalizacji handlu detalicznego –  mówi Joost Goedhartl, dyrektor ds. sprzedaży na rynku europejskim z firmy Tradus. – Widocznie wzrasta skala globalizacji handlu detalicznego. Polacy z coraz większym zaufaniem kupują przez Internet i wyposażają swoje parki maszynowe w dobrej jakości sprzęt używany. Z roku na rok na portalach handlowych przybywa ogłoszeń, a wraz z nimi wzrasta także liczebność eksportu i importu maszyn – zauważa.

Wszystko to wzmacnia popyt na tego rodzaju usługi oraz rozwój centrów dystrybucyjnych oraz firm spedycyjnych. Jak wynika z raportu trans.info, zagraniczni kontrahenci wybierają usługi polskich przewoźników ze względu na wysokojakościową flotę oraz niezastąpioną jakość świadczonych usług. Średnia długość podróży rodzimych kierowców to tydzień. Niektórzy z nich spędzają „za kółkiem” nawet 260 dni rocznie. Ponad 30 proc. kierowców wykorzystuje jedynie od 1 do 10 dni wolnych. To właśnie za niepodważalną pracowitość, terminowość i rzetelność polscy kierowcy doceniani są we wszystkich krajach wspólnoty.

Źródło: TRADUS