Technika

Automatyzacja transportu w Polsce

19 sierpnia 2019

Instytut Transportu Samochodowego wraz z Ministerstwem Infrastruktury oraz Politechniką Warszawską opracowuje wytyczne dotyczące zasad budowy infrastruktury pod kątem pojazdów autonomicznych.

Projekt badawczy AV-PL-ROAD „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” ma na celu stworzenie wytycznych dotyczących m.in. regulacji prawnych wprowadzenia na polskie drogi pojazdów autonomicznych.  W wyniku przedsięwzięcia mają powstać zalecenia dla urzędów, instytucji i zarządców dróg w zakresie wdrożenia w Polsce bezobsługowych samochodów użytkowych. W ramach projektu planuje się też opracowanie katalogu międzynarodowych dobrych praktyk w tworzeniu przepisów umożliwiających dopuszczenie pojazdów autonomicznych do ruchu oraz dostosowanej do tego infrastruktury drogowej.

Wprowadzenie nowego modelu transportu w naszym kraju – w tym pojazdów autonomicznych – ma poprawić bezpieczeństwo na drodze wg ITS, co przyniesie m.in. miliardowe oszczędności z tytułu odszkodowań. Projekt AV-PL-ROAD rozpoczął się w grudniu 2018 r. i został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy Gospostrateg.

Źródło: PAP