Finanse

16 zł na godzinę – propozycja minimalnej stawki godzinowej’2020

19 sierpnia 2019

Opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Zaproponowano, aby kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. wynosiła 2.450 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 8,9 proc. oraz relację do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,9 proc. Przy tym poziomie minimalnego wynagrodzenia, kwota minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. powinna wynosić 16 zł (wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. – 14,70 zł, zwaloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r., tj. 14,70 zł x 108,9 proc.).

 

Źródło: www.prawodrogowe.pl