Zarządzanie

Cyfrowy list przewozowy (e-CMR) od 11 września

14 sierpnia 2019

Jak donosi na swojej stronie intgernetowej Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, kilka dni temu Polska podpisała Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), dotyczący stosowania elektronicznego listu przewozowego, który wejdzie w życie 11 września 2019 r.

Podstawową zaletą e-CMR jest obniżenie kosztów przewozu i skrócenie czasu jego wykonania. Ten nowoczesny dokument zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach Unii Europejskiej.

Już w 2005 r. ZMPD przekazało swoją pozytywną opinię dotyczącą wdrożenia e-CMR, wielokrotnie potem występując do administracji państwowej o przyspieszenie działań dla włączenia naszego kraju w międzynarodowe cyfrowe systemy transportowe. Ponadto przedstawiciele ZMPD aktywnie uczestniczyli w pracach międzyresortowego zespołu ds. cyfryzacji gospodarki, który działał przy Ministerstwie Infrastruktury w zakresie „e-Transport e-Przepływy”.

Formalnie realizacja digitalizacji tego ważnego elementu międzynarodowej wymiany handlowej rozpoczęła się w 2011 r. Uzgodniono wtedy Protokół Dodatkowy do Konwencji CMR, umożliwiający wykorzystywanie elektronicznego listu przewozowego, który w następnych latach podpisywały kolejne państwa.

8 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw (poz. 1487) został opublikowany Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący elektronicznego listu przewozowego. W Polsce wejdzie w życie 11 września 2019 r. Od tego dnia polscy przewoźnicy będą mogli wystawiać  listy przewozowe CMR  w formie elektronicznej.

E-CMR to dokument wystawiany przy użyciu komunikacji elektronicznej przez przewoźnika, nadawcę lub inną stronę zainteresowaną wykonaniem umowy przewozu. Jest on uwierzytelniany przez strony umowy przewozu przy użyciu wiarygodnego podpisu elektronicznego zapewniającego jego powiązanie z elektronicznym listem przewozowym.

Podpisując Protokół Polska dołączyła do licznej już grupy krajów, które wykonują transport z użyciem cyfrowego listu przewozowego.

Stronami protokołu są obecnie: Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Iran, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Mołdawia, Holandia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria i Turcja.

Źródło: www.pspdgdynia.pl