Prawo

Niemcy: pojazdy dwupaliwowe nie zawsze zwolnione z Mautu

6 sierpnia 2019

Na stronie internetowej BAG pojawiła się informacja dotycząca zmiany wytycznych w zakresie zwolnienia z myta w Niemczech pojazdów dwupaliwowych. Prezentujemy tłumaczenie tej informacji na język polski.

„Napęd gazem ziemnym: Należy pamiętać o warunkach zwolnienia z opłat za przejazd!

31.07.2019

Od 1 stycznia 2019 r. pojazdy zasilane gazem ziemnym są zwolnione z opłat drogowych dla samochodów ciężarowych. Zwolnienie obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

Wyniki kontroli poboru opłat za przejazd wskazują, że warunki zwolnienia z opłat są często źle rozumiane, szczególnie w przypadku pojazdów później modernizowanych.

Poniżej prezentujemy podstawowe zasady uzyskania zwolnienia.

Pojazdy muszą być zasilane albo gazem ziemnym (NG, natural gas), sprężonym gazem ziemnym (compressed natural gas – CNG) albo skroplonym gazem ziemnym (liquefied natural gas – LNG).

Zasilanie gazem płynnym (liquefied petroleum gas – LPG) nie jest zwolnione z opłaty.

Technologia silników napędzanych gazem ziemnym nie została wyraźnie zdefiniowana, tak więc zwolnienie z opłat za przejazd może objąć również nowe technologie. Jednakże w normalnej eksploatacji pojazdu musi wyraźnie dominować gaz ziemny, ponieważ w przeciwnym razie nie można przyjąć, że pojazd posiada napęd na gaz ziemny. Przewaga napędu na gaz ziemny musi zostać udowodniona na żądanie w drodze przedłożenia odpowiedniej dokumentacji.

Pojazdy monowalentne, w przypadku których w punkcie P.3 dowodu rejestracyjnego wpisany jest „gaz ziemny NG” lub „skroplony gaz ziemny (LNG)”, jak również pojazdy o napędzie biwalentnym, w przypadku których w punkcie P.3 dowodu rejestracyjnego wpisane jest „podwójne zasilanie LNG/diesel”, są objęte zwolnieniem z opłat drogowych.

Pojazdy o napędzie biwalentnym, zaprojektowane jako pojazdy z silnikiem wysokoprężnym i wyposażone w zbiornik na gaz ziemny, w przypadku których w punkcie P.3 dowodu rejestracyjnego wpisane jest „D” [ON] (olej napędowy) lub dodatkowo gaz ziemny (LNG lub CNG), nie spełniają z reguły warunków zwolnienia i w związku z tym podlegają opłatom za przejazd. Niemniej jednak zainteresowani właściciele pojazdów mogą w drodze indywidualnej analizy poszczególnych przypadków przedstawić dowód w postaci odpowiednich dokumentów, że pojazd jest zasilany głównie gazem ziemnym.

Celem tymczasowego zwolnienia pojazdów zasilanych gazem ziemnym z obowiązku uiszczania opłat za przejazd jest zmniejszenie szkód w środowisku, spowodowanych emisjami. Zamierzony przez ustawodawcę cel może zostać osiągnięty tylko wtedy, gdy w pojazdach o zasilaniu biwalentnym z użyciem gazu ziemnego z przebudowanymi silnikami wysokoprężnymi w wyraźnie mniejszym zakresie zostaje zastosowany olej napędowy.

Pojazdy, które nie spełniają tego wymogu, nie mogą korzystać ze zwolnienia z opłat za przejazd.

Kto celowo lub nieumyślnie nie uiści opłaty za przejazd, popełnia wykroczenie, które może zostać ukarane grzywną”.

Źródło: www.pspdgdynia.pl za ZMPD/DTR/TM