Finanse

Pracodawca łatwiej rozliczy pracowników ze wschodu

2 sierpnia 2019

Firma pobierze zaliczki na podatek dochodowy na podstawie oświadczenia złożonego przez cudzoziemca. Nie potrzebuje certyfikatu rezydencji.

Choć zatrudnienie Ukraińców i Białorusinów to już norma w polskich firmach, to ich rozliczenie nadal nie jest proste. Ostatnie interpretacje podatkowe pokazują jednak, że skarbówka postanowiła odciążyć przedsiębiorców. Zgadza się, by firmy rozliczały zagranicznych pracowników na podstawie złożonych przez nich oświadczeń. Nie wymaga już certyfikatów rezydencji.

Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 14 czerwca (0112-KDIL3-1.4011.103. 2019.2.AMN). Z pytaniem zwróciła się spółka, która zamierza zatrudniać obywateli Białorusi i Ukrainy na umowę zlecenia. Zleceniobiorcy będą posiadali wymagane polskimi przepisami pozwolenia na pobyt i pracę na terytorium Polski. W ciągu roku podatkowego będą przebywać na terenie Polski poniżej lub powyżej 183 dni. Będą posiadać rachunki bankowe w polskich bankach oraz mieć miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Spółka zakłada, że zleceniobiorcy nie będą przedstawiać jej żadnych certyfikatów rezydencji. Dlatego w celu wyjaśnienia ich rezydencji podatkowej zamierza zwracać się do nich o wyjaśnienie tej kwestii. Spółka nie ma bowiem i nie będzie miała prawnych instrumentów, aby samodzielnie to określić. Zleceniobiorcy będą proszeni o podatnie danych oraz złożenie oświadczenia dotyczącego kraju rezydencji.

Więcej w dzienniku Rzeczpospolitej z 22 lipca 2019 r.

Źródło: www.rp.pl