Logistyka

Polska Wschodnia przyjazna inwestorom

Kamil Żach 31 lipca 2019

Wschodnia część Polski corocznie odnotowuje wzrost zainteresowania ze strony krajowych oraz zagranicznych inwestorów.

Miasta takie jak Lublin, Suwałki czy Białystok coraz częściej wpisują się w plany ekspansji firm z branży logistycznej oraz produkcyjnej. Motorem wzrostu staje się m.in. rozwój sieci dróg w tej części kraju. Oddawanie kolejnych odcinków tras szybkiego ruchu, m.in. trasy Via Carpatia, ma pozytywny wpływ na komunikację z krajami położonymi na północ i południe od granic Polski, a także znacząco skraca czas dojazdu pomiędzy miastami – w skali regionu i całego kraju. Inwestorów zachęca ponadto dostępność gruntów i ich atrakcyjność cenowa. Tymczasem w miastach traktowanych obecnie jako główne ośrodki logistyczne coraz częściej zauważa się problem braku pracowników oraz dostępu do atrakcyjnie zlokalizowanych terenów inwestycyjnych. Ceny ich zakupu nie pozwalają natomiast utrzymać opłacalności inwestycji. Dlatego prognozuje się, że logistyczne znaczenie wschodnich rejonów Polski będzie rosło wraz z oddawaniem kolejnych etapów inwestycji drogowych. Można zakładać, że część terenów inwestycyjnych w ośrodkach traktowanych przez inwestorów jako priorytetowe, zostanie w znacznym stopniu zagospodarowana do czasu otwarcia np. szlaku Via Carpatia, przy którym tereny mogą okazać się ciekawą alternatywą inwestycyjną.

Istotnym aspektem, dzięki któremu Polska Wschodnia może zyskać, są też ostatnie zmiany w prawie dotyczącym funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Aktualnie zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne w Polsce Wschodniej stanowi niewielki procent względem całego rynku magazynowego w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę wyżej wymienione aspekty, trend ten szybko ulegnie zmianie.

Źródło: Cushman & Wakefield