Prawo

Francja: więcej kontroli w transporcie

11 lipca 2019

Jak donosi związek pracodawców Transport i Logistyka Polska francuskie Ministerstwo Pracy ogłosiło nowy Narodowy Program Zwalczania Pracy Nielegalnej na lata 2019-2021. Plan akcentuje znaczące zaostrzenie działań oraz sankcji związanych z szeroko rozumianą pracą nielegalną, w tym naruszeniami w sferze delegowania pracowników i ubezpieczeń społecznych. Sektorem szczególnego zainteresowania Ministerstwa Pracy jest także transport międzynarodowy.

Najważniejsze założenia planu można podsumować następująco:

  • zwiększenie ilości kontroli oraz ich koordynacja między służbami kontrolnymi z możliwością korzystania z danych podatkowych i ubezpieczeniowych, wzajemne przekazywanie informacji między instytucjami o nakładanych karach oraz możliwość pozyskiwania informacji o pracodawcy także od podmiotów trzecich, jak dostawcy usług telefonicznych etc.,
  • silny nacisk na kwestie prawidłowości rozliczania wynagrodzeń pracowników delegowanych oraz przekazywanie im informacji o uprawnieniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (wspólnie ze związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców),
  • publikowanie czarnej listy pracodawców skazanych za pracę nielegalną,
  • rozwój kompetencji administracji publicznej włącznie z wydawaniem decyzji o zamknięciu danego podmiotu w przypadku wykrycia pracy nielegalnej. TR