Logistyka

Polskie porty otrzymają dofinansowanie

10 lipca 2019

Ponad 800 mln euro dofinansowania z unijnych projektów CEF ma trafić na rozwój polskich portów morskich. Na same trójmiejskie porty w Gdyni i Gdańsku przypada ok. 583 mln euro – poinformowała wiceministra inwestycji i rozwoju, Małgorzata Zielińska podczas konferencji „Uwarunkowania rozwojowe portów Gdańska i Gdyni”.

Inwestycje dla rodzimych portów, które mają zwiększyć ich konkurencyjność, realizowane są z dużym wsparciem z programu Infrastruktura i Środowisko POliŚ orza instrumentu „Łącząc Europę” CEF. – W ramach programu Infrastruktura i Środowisko dotychczas podpisano 10 umów na projekty morskie o całkowitej wartości ponad 3,9 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ponad 3 mld zł – dodaje Małgorzata Zielińska.

Obecnie łączna wartość inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych w porcie Gdańsk wynosi 1,67 mld zł, a w porcie Gdynia – 2,9 mld zł. Porty mają zostać dostosowane do potrzeb rozwijającego się rynku, a także ochrony środowiska.