Finanse

Przyszłość w transporcie drogowym

5 lipca 2019

Do 2050 r. w krajach Unii Europejskiej nadal ma dominować transport drogowy – wg prognoz Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej JRC.

Z raportu „Przyszłość transportu drogowego” przygotowanego przez JRC wynika, że tylko do 2030 r. wolumen przewozów towarowych w transporcie drogowym ma wzrosnąć o 33 proc., a do 2050 r. – aż o 55 proc. Dlatego sektor ten będzie musiał zmierzyć z wieloma wyzwaniami, wśród których wymienia się m.in. poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ograniczenie zatorów i szkodliwości przewozów dla zdrowia oraz środowiska. Straty wynikające z natężenia ruchu drogowego sięgają już ponad 1 proc. unijnego PKB, a transport drogowy odpowiada już za 70 proc. emisji dwutlenku węgla, co ma wpływ na przedwczesną śmierć ponad 0,5 mln osób w krajach wspólnoty europejskiej.

Autorzy analizy postulują m.in. stworzenie efektywnego i sprawiedliwego zarządzania złożonymi systemami multimodalnego transportu. Ich rozwiązania mają zostać uwzględnione przez Komisję Europejską w pracy nad nowymi regulacjami.

Źródło: JRC