Logistyka

Przewozy intermodalne na fali wznoszącej

10 czerwca 2019

Od stycznia do marca 2019 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 333 tys. różnej wielkości kontenerów i naczep z towarami o łącznej masie 4,5 mln t – wynika z aktualnych danych Urzędu Transportu Kolejowego. To o 19 proc. więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem ub.r.

Przewozy intermodalne stają się coraz bardziej rentowne dla kolei w Polsce i zaczynają przejmować część towarów z dróg. Z danych UTK wynika, że w I kwartale br. torami przewieziono ponad 504 tys. TEU. To ponad 20 proc. więcej niż w 2018 r. Udział intermodalu w rynku przewozów liczonym masą ładunków pozostaje jednak niewielki i wynosi 7,5 proc. W ujęciu pracy przewozowej utrzymuje się na poziomie 11,2 proc. Tymczasem średnio w krajach unijnych wynosi on nawet 18 proc. Przewoźnicy kolejowi nadal zmagają się z problemem przepustowości sieci oraz niską prędkością pociągów.

Źródło: UTK