Finanse

Split payment po nowemu

29 maja 2019

16 maja został przekazany do konsultacji publicznych projekt zmiany ustawy o VAT. Przewiduje on, że od 1 września 2019 r., do transakcji, których wartość przekroczy 15 tys. zł, a nabywane towary lub usługi będą wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, przedsiębiorcy będą musieli obowiązkowo stosować split payment.

Projekt zawiera również pewne ułatwienia w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, które będą miały zastosowanie zarówno do obligatoryjnej jak i dobrowolnej formy.

Projekt przewiduje kary:

  • „dla wystawcy faktury sankcję w wysokości 100 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” będącego informacją, że przedmiotowa faktura z uwagi na przedmiot transakcji jak i kwotę powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności”;
  • „dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje tę kwotę w inny sposób. Proponuje się, aby sankcja za ten czyn wynosiła 100 proc. kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze. Ze szczegółami projektu można zapoznać się na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321754/katalog/12591301#12591301HW

Źródło: www.pisil.pl