Zarządzanie

Jaki będziesz, Pakiecie Mobilności?

Margareta Przybyła 29 maja 2019

Prace w instytucjach unijnych nad Pakietem Mobilności można śmiało zaliczyć do najbardziej ekscytujących w ostatnich latach. Choć w UE coraz częściej mamy do czynienia z kontrowersyjnymi aktami legislacyjnymi, to już dawno na agendzie europejskiej nie było dokumentów, które tak jasno podzieliłby europosłów i kraje UE. W dyskusji liczyły się przede wszystkim interesy poszczególnych krajów, a nie argumenty i wspólne rozumienie interesów branży transportowej. Po długiej i wyrównanej „walce” Parlament Europejski (PE) przyjął ostatecznie stanowisko w pierwszym czytaniu. Na tej podstawie, po majowych wyborach do PE, zarówno Rada jak i Europarlament przystąpią do negocjacji w celu wypracowania ostatecznych przepisy, które w najbliższych miesiącach staną się ogólnie obowiązującym prawem.

Choć prace nad Pakietem Mobilności trwają od połowy 2017 r. to ostatnie miesiące można zaliczyć zdecydowanie do najbardziej intensywnych. Po fiasku styczniowego głosowania w PE w komisji Transportu (TRAN), kiedy to nie udało się przyjąć wspólnego stanowiska ws. lex specialis oraz czasu jazdy i odpoczynków, brak było szans na znalezienia kompromisu, który połączyłby interesy większości krajów UE i zjednał sobie stabilną większość europosłów. Sytuację utrudniały zbliżające się wybory do Europarlamentu, skutecznie zmniejszające możliwości negocjacyjne każdej ze stron. Od stycznia trwała więc…

[Locker] The locker [id=1155] doesn't exist or the default lockers were deleted.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Transport Manager 2(38) kwiecień-maj 2019 str. 36-38.