Prawo

Warto się bronić przed MiLoG-iem

Marek Loos 13 maja 2019

O tym czy firmom transportowym warto wytaczać sprawy sądowe przeciwko państwu niemieckiemu w kwestii tamtejszej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) i o aktualnej przewodniej linii orzeczniczej niemieckich sądów w tych sprawach rozmawia z adwokatem Martinem Pfnürem z kancelarii prawnej Pfnür Rechtsanwälte PartGmbB Marek Loos. Martin Pfnür reprezentuje wiele polskich firm przed niemieckimi sądami w toczących się w Niemczech sprawach o MiLoG. Między innymi dlatego jest pierwszym niepolskim prawnikiem, który otrzymał nagrodę „Złoty Paragraf” Gazety Prawnej.

 

Niemieckie media donoszą od jakiegoś czasu o negatywnych wyrokach sądów za Odrą w sprawach, które wytoczyły polskie firmy transportowe państwu niemieckiemu w kwestii przestrzegania prze nich obowiązującej za Odrą ustawy o płacy minimalnej MiLoG. Czy to prawda, że jest tak źle?

Prawdą jest, że pojawiły się nowe orzeczenia niemieckich sądów odnośnie MiLoG w branży transportowej. Nie jest jednak prawdą, że zostały już one wyjaśnione. Niestety, niemieckie media informują wyłącznie o orzeczeniach, które są korzystne dla MiLoG i jednocześnie milczą na temat nowych decyzji – sprzecznych i korzystnych dla polskich przewoźników.

Jakie są te nowe orzeczenia sądowe?

W sumie jest pięć nowych orzeczeń, z których trzy były pozytywne dla polskich firm transportowych, a dwie – negatywne.

W lipcu 2018 r. Sąd Finansowy kraju związkowego Badenii-Wittenbergi po raz pierwszy podjął orzeczenie w Niemczech, które wyraźnie określało zastosowanie niemieckiej ustawy o płacy minimalnej dla zagranicznych przedsiębiorstw transportowych za zgodną z prawem europejskim. Orzeczenie sądowe z 17 lipca 2018 r. dotyczy sygnatur akt 11 K 544/16 i 11 K 2644/16. Orzeczenie to obejmowało jednak tylko częściowy zakres MiLoG i nie jest prawomocne. W tym względzie Sąd Finansowy Badenii-Wittenbergi wyraźnie zezwolił na środek odwoławczy w postaci rewizji nadzwyczajnej, o który wnosiła także skarżąca słowacka firma transportowa. Teraz Federalny Trybunał Finansowy będzie musiał podjąć decyzję w tej sprawie.

[Locker] The locker [id=1155] doesn't exist or the default lockers were deleted.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Transport Manager 1(37) luty-marzec 2019 str. 108-111.