Prawo

Mobilne kontrole ciężarówek

8 maja 2019

W przyjętej przez Radę Ministrów nowelizacji przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym wprowadzono możliwość przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i w wyznaczonych do tego celu punktach.

Nowelizacja przewiduje także obowiązek posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu aktualnej drogowej kontroli technicznej. Rozszerza również stosowanie systemu oceny ryzyka w zakresie liczby i wagi usterek wykrytych w pojazdach.

Projekt ustawy wprowadza obowiązek, by wstępne kontrole drogowe stanu technicznego pojazdów objętych dyrektywą w każdym roku obejmowały co najmniej 5 proc. łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Zgodnie z projektem, między państwami Unii Europejskiej możliwa będzie wymiana informacji dotyczących stwierdzenia w pojeździe poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu. Nowe przepisy pozwolą na współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z właściwymi organami kontroli innych państw członkowskich, jeśli chodzi o skoordynowane drogowe kontrole techniczne.

Nowe przepisy wejdą w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.zmpd.pl