Prawo

Postępowanie celne i podatkowe w jednej procedurze

25 kwietnia 2019

Ministerstwo Finansów planuje zamienić dwa odrębne postępowania – celne i podatkowe – jedną procedurą. Jedna ma być też decyzja dotycząca należności importowych. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji prawa celnego. Przedsiębiorcy od dawna uważają, że postępowanie powinno być jedno i załatwiać wszystkie kwestie celne i podatkowe

Zgodnie z nim naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie prowadził jedno postępowanie w sprawie określenia należności przywozowych, w tym dotyczących VAT, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i emisyjnej. W wyniku takiego postępowania będzie wydawał jedną decyzję. Uprości to życie przedsiębiorcom, którzy sprowadzają towary spoza UE. Obecnie muszą oni przechodzić przez dwa postępowania związane z importem towarów: w sprawie określenia należności celnych i należności podatkowych. Są one prowadzone odrębnie, w zasadzie jedno po drugim.

Jak przyznaje Ministerstwo Finansów, w zdecydowanej większości przypadków decyzje podatkowe są wydawane dopiero po wydaniu decyzji celnych, bo do podstawy opodatkowania VAT i akcyzą wlicza się wartość celną towaru i cło. W efekcie, choć postępowania dotyczą tego samego towaru, organy wykonują dwa razy podobne działania, co wydłuża czas i generuje zbędne koszty. Zgodnie bowiem z obowiązującymi już przepisami podatnikowi przysługuje prawo do bycia wysłuchanym w postępowaniu celnym i siedem dni na wypowiedzenie się w postępowaniu podatkowym. JK

Źródło: www.gazetaprawna.pl