Logistyka

Centralny Port Komunikacyjny najważniejszą inwestycją infrastrukturalną

25 marca 2019

Centralny Port Komunikacyjny ma zostać objęty transeuropejską siecią transportową TEN-T – podało do wiadomości Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Rząd postrzega CPK jako najważniejszą inwestycję infrastrukturalną w kraju.

Centralny Port Komunikacyjny będzie wpisany w aneksie instrumentu „Łącząc Europę”, który jest głównym instrumentem finansowym Komisji Europejskiej. Już wcześniej Polsce udało się uzyskać możliwość finansowania części przedsięwzięć dotyczących CPK ze środków unijnych. – Obecnie z pieniędzy wspólnotowych mogą być wspierane tylko inwestycje transportowe transeuropejskie TEN-T, a CPK nie było w tej sieci – mówił szef resortu rozwoju, Jerzy Kwiecieński. – Dzięki polskim staraniom możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w portach lotniczych. W propozycji KE ten sektor pozbawiony był możliwości dofinansowania z funduszy Polityki Spójności.

„Łącząc Europę” CEF to nowy instrument finansowy, który wspiera rozwój sieci energetycznej telekomunikacyjnej i transportowej – z naciskiem na kolej i samochody elektryczne.

CPK ma stać się najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną. W ramach projektu 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność. Do końca 2019 r. planowane jest zakończenie prac przygotowawczych, a sam port ma powstać do końca 2027 r. Szacuje się, że koszt inwestycji wyniesie ponad 35 mld zł: 7 mld zł zostanie przeznaczone na realizację części drogowej, 9 mld zł – kolejowej, natomiast lotniskowa może kosztować nawet do 19 mld zł.

Źródło: PAP