Zarządzanie

Rozporządzenie Rzym I – nowe wyzwanie transportu?

Joanna Jasiewicz 19 marca 2019

Dyskusje nad ostatecznym kształtem Pakietu Mobilności przywołały kolejny istotny temat z zakresu prawa pracy i nie jest to kwestia zmiany systemu ubezpieczeń społecznych pracowników mobilnych, nad którą finalizowane są europejskie prace legislacyjne. Tym tematem jest ustalanie prawa właściwego dla umów o pracę, które wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (tzw. rozporządzenie Rzym I).

Choć przepisy rozporządzenia Rzym I obowiązują od 2009 r., to rzadko są omawiane w kontekście transportu międzynarodowego. Nie tylko wynika to z faktu, iż pracodawcy precyzyjnie określają prawo właściwe dla umów o pracę, ale i mobilna natura usług w transporcie nie sprzyja ustalaniu prawa, w którym pracownik „zazwyczaj świadczy pracę”. Odsuwając na bok dyskusje polityczne, w kontekście których stosowanie rozporządzenia Rzym I stało się tak newralgiczne (zob. raport europosła sprawozdawcy Ismaila Ertuga do części przepisów Pakietu Mobilności 1) warto poświęcić chwilę refleksji nad ww. zagadnieniem. Debaty polityczne, niezależnie od swojej dynamiki, nie zmienią faktu, iż rozporządzenie Rzym I jest aktem prawnym, który funkcjonuje w obrocie prawnym od prawie 10 lat.

[Locker] The locker [id=1155] doesn't exist or the default lockers were deleted.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Transport Manager 1(37) luty-marzec 2019 str. 48-51.